výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 1 / 2014

Číslo 1/2014

Korešpondencia Jána Kvačalu
(L. Bernát - V. Michalička)..............................................
4
Profesori FFUK v Prahe J. Bidlo, K. Krofta, V. Novotný a J. Kvačala
(L. Bernát) ....................................................................
12
Kvačalovo chápanie pedagogického systému T.Campanellu
(R. Pačmár) ..................................................................
18
Ján Kvačala a jeho obraz v nekrológoch
(V. Michalička) ..............................................................
21
Vokátory evanjelických rektorov v Novohrade (1784 - 1804)
(J. Drenko) ...................................................................
23
Štátna slovenská učiteľská akadémia v Banskej Bystrici (1940 – 1949)
(L. Vozárová) ................................................................
28
Komeniologická problematika v aktivitách prof. PhDr. A. Čumu, CSc.
(E. Lukáč) .....................................................................
44
Obraz Ľudovíta Bakoša (1919 – 1974) na pozadí archívnych dokumentov
(V. Michalička) ..............................................................
56
Správy ........................................................................ 60
Recenzie ..................................................................... 61
Anotácie ..................................................................... 65