výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 2 / 2015


obalka-hpf2-2015


Číslo 2/2015

Bardejovský rektor L. Stöckel a jeho žiaci pôsobiaci v školských službách
(J. Gašparovičová)........................................................
3
Organizácia piaristického kolégia v Podolínci v rokoch 1643 – 1782
(V. Hašková)................................................................
14
Korešpondencia Václava Novotného s Jánom Kvačalom
(L. Bernát)...................................................................
30
Doc. PhDr. František Karšai, CSc. (1918 – 1975) – zakladateľ prešovskej komeniológie, obetavý pedagóg, milovník fotografovania a prírody
(E. Lukáč) ...................................................................
43
Príspevok k novým biografickým údajom o prof. PhDr. Jozefovi Mátejovi, DrSc.
(V. Michalička) .............................................................
63
Kohútik, názorná učebná pomôcka počiatočného čítania
(V. Michalička) .............................................................
72
Recenzie .................................................................... 75
Kronika ...................................................................... 79
Anotácie .................................................................... 81
Pokyny pre prispievateľov ....................................... 83