výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 1 / 2015

Číslo 1/2015

Stredoveké školy v Košiciach a ich vplyv na úroveň vzdelanosti v meste
(M. Slezáková)..............................................
3
Pedagogická činnosť Leonarda Stoeckela
(Jana Gašparovičova) ............................................................
12
Ľudové školy v Topoľčanoch 1918 - 1935
(A. Kičková) ............................................................
24
Korešpondencia Jána Kvačalu a Josefa Krumpholca v 20. rokoch 20. storočia
(Libor Bernát) ..............................................................
32
Nad historicko-pedagogickým dielom Petra Vajcika
(Vladimír Michalička) ..............................................................
53
Recenzie ............................................................... 55
Anotácie ............................................................... 56