výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 2 /2016


HPF 2/2016

Situácia na slovenských školách v roku 1921 
(A. Kičková)..................................................................
3
Jozef Mátej: V rokoch hľadania (1959 - 1964)
(V. Michalička)............................................................... 
11
Názorné učebné pomôcky na prvom slovenskom ev. a v. gymnáziu v Revúcej
(V. Michalička) ..............................................................
17
Slovensko na výukových obrazech v letech 1918 - 1939
(J. Klímová) ..................................................................
21
Vývoj akvizičnej činnosti Múzea školstva a pedagogiky 
(D. Vaněková) .............................................................. 
47
Jediná edícia slovenskej historicko-pedagogickej spisby 
(V. Michalička) .............................................................. 
51
Správy ........................................................................  53
Anotácie  ....................................................................  54
Pokyny pre prispievateľov  ....................................... 56