výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 1/2016


HPF 1/2016

Vybrané aspekty výchovy k zdraviu a starostlivosti o zdravie na školách v minulosti (do roku 1918) 
(K. Pekařová)................................................................
3
Študenti zo Slovenska na odbore architektúry nemeckej vysokej školy technickej v Brne v medzivojnovom období
(L. Bernát) ....................................................................
15
Prvé odborné práce Jozefa Máteja 
(V. Michalička) ..............................................................
37
Recenzie ..................................................................... 72
Kronika ....................................................................... 79
Anotácie ..................................................................... 81