výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 1/2017


HPF 1/2017

Žiaci trenčianskeho jezuitského gymnázia v rokoch 1655 - 1773 z aspektu bydliska
(L. Bernát).....................................................................
3
B. F. Trentowski a P. Hečko 
(M. Krankus)................................................................. 
12
Jozef Mátej: Roky vzopätia (1964 - 1969)
(V. Michalička) ..............................................................
25
Medaila Jána Amosa Komenského
(V. Michalička) ..............................................................
28
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, jej stručná história a medailérska tvorba
(J. Slavkovský) ............................................................ 
30
Súpis štúdií, recenzií a správ v časopise Historicko-pedagogické fórum 2012 - 2016
(V. Michalička) .............................................................. 
35
Recenzie .................................................................................... 41
Anotácie  ....................................................................  43
Pokyny pre prispievateľov  ......................................... 44