výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum > archív > hpf 2/2017


HPF 2/2017

Z korešpondencie Jána Kvačalu s Cyrilom Bodickým
(L. Bernát).....................................................................
3
Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža a jej prínos pre rozvoj ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku: 1. časť - založenie ošetrovateľskej školy v Bratislave
(Ľ. Iljevová - E. Juríková)..........................................
14
Prvá svetová vojna, slovenské školstvo a vznik Československej republiky
(I. Marks - D. Lajčin) ................................................
24
Jozef Mátej: Vo víre normalizácie (1970-1986)
(V. Michalička) ..............................................................
32
História školských ručných prác a ich súčasné využitie v múzeu
(Z. Kunšteková) ............................................................
38
Oblátnica
(V. Michalička) ..............................................................
45
Správy ....................................................................... 46
Recenzie..................................................................... 48
Anotácie .................................................................... 49
Pokyny pre prispievateľov......................................... 49