výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

rekonštrukcia / sťahovanie

Múzeum školstva a pedagogiky sa nachádza v špeciálnom režime. Po správe spred niekoľkých rokov, že by múzeum predsa len mohlo pôsobiť v dôstojnejších priestoroch, celý kolektív aktívne žije myšlienkou na nový múzejný priestor.

Veľmi nám záleží, aby sme návštevníkom sprístupnili priestor, ktorý bude spĺňať parametre moderného múzea, ktoré už takmer päťdesiat rokov nadobúda múzejné zbierky školskej povahy, odborne ich eviduje, vedecky skúma, ochraňuje, prináša informácie a vzdeláva odbornú i laickú verejnosť.


Veríme, že zrekonštruovaná budova v Devínskej Novej Vsi bude v budúcich rokoch patrične reprezentovať školské kultúrne bohatstvo Slovenskej republiky a niesť hrdé meno rezortného múzea školstva, ktoré je pre našu spoločnosť nesmierne dôležité.


Tu môžete sledovať ako sa priestor bývalej školy mení na múzeum...

ako sa to začalo

V roku 2013 pracovníci múzea náhodou objavili opustenú budovy školy v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorá do deväťdesiatych rokoch slúžila ako priestor na mimoškolskú činnosť ďalších škôl, ktoré v tejto mestskej časti sídlia. Práve tam niekde vznikla myšlienka, že by bola budova ideálnym miestom pre dôstojné umiestnenie múzea. Začal sa dlhý proces zisťovaní a rokovaní. Sled ďalších náhodných udalostí a mimoriadna ústretovosť vtedajšieho vedenia ministerstva školstva, znamenal pre múzeum prelomový moment - túto historickú budovu v roku 2016 získava oficiálne do užívania.

file557050 file557059 file557087 file975313

stará škola s novým poslaním

Budova bývalej školy má zaujímavú históru. Vedeckým pracovníkom múzea sa podarilo získať cenné poznatky o potrebe jej výstavby, o podpore štátu, o priebehu vyučovania a života na škole. Ako múzejníci si uvodmujeme hodnotu stavby, ktorá je miestnou kultúrnou pamiatkou a dokumentuje školskú architektúru prvej Československej republiky. V tesnej blízkosti budovy sa nachádza bývalý školský pozemok, ktorý sa pod taktovkou mestskej časti zmenil na detské ihrisko a oddychový park. V roku 2016 sme v budove ešte v pôvodnom stave zrealizovali podujatie, na ktorom sa v príjemnej priateľskej atmosfére stretli bývalí spolužiaci tejto školy, učitelia, ktorí na škole učili, aj miestni obyvatelia Devínskej Novej Vsi. Do fondu múzea sa nám vďaka nim podarilo získať niekoľko zbierkových predmetov a rozbehla sa tak spolupráca s pamätníkmi.

dsc_2481 dsc_2486 dsc_2488 dsc_2492 dsc_2495 dsc_2652 dsc_2657 dsc_2659 dsc_2663 dsc_2665 dsc_2671 dsc_2672 dsc_2674 dsc_2697 dsc_2705 dsc_2715 dsc_2721 dsc_2732 dsc_2745 dsc_2806

1. fáza rekonštrukcie

S rekonštrukciou budovy sa začalo v polovici roka 2017. Pripravilo sa množstvo architektonických plánov rekonštrukčných prác, pričom sa nezabúdalo na detaily. Budova bude rozdelená na časť pre zbierkové predmety - depozitáre so špecifickými podmienkami a režimom pre ich ochranu, na priestor pre odborné konzervovanie a reštaurovanie zbierok, na zázemie pre odborných pracovníkov múzea a na časť určenú verejnosti - výstavný, vzdelávací, oddychový priestor. Postupne sa rozbehli najzložitejšie hrubé práce v interiéri.

dsc_2000 dsc_2001 dsc_2002 dsc_2326 dsc_2327 dsc_2328 dsc_2329 dsc_7954 dsc_7963 imag2009 imag2165 imag2327 img_7259 img_7273 img_8938

2. fáza rekonštrukcie

Počas jesene a zimy 2017 sa za finančnej podpory mestskej časti Devínska Nová Ves na budove zrepasovali pôvodné drevené okná. V interiéri budovy sa naďalej pracovalo na hrubých stavebných úpravách. V máji 2018 bol verejnosti sprístupnený park v areály budovy. Budova dostala tiež novú škridlovú strechu.

dsc_0878 dsc_1957 dsc_1958 dsc_1959 dsc_1960 dsc_1961 dsc_1962 dsc_1963 dsc_1964 dsc_1965 dsc_1966 dsc_1999 dsc_4454 dsc_4467 dsc_4487 dsc_4492 dsc_4527 dsc_4963 dsc_4981 dsc_4989

3. fáza rekonštrukcie

Rekonštrukcia sa vo svojej poslednej fáze prehupla do prác na nových podlahách, repasovaní a osadení pôvodných interiérových školských dverí, vyspravovaní stien, osadení kachličiek či inštalovaní svietidiel, ktoré by mali rekonštrukciu ukončiť. Tie by mali byť v druhej polovici roka 2019 dokončené tak, aby sa doň postupne mohli začať presúvať zbierky podľa plánov kurátorov na ich umiestnenie v depozitárnych miestnostiach. 

2019_2 2019_3 2019_4 2019_5 2019_6

sťahovanie

Počas obdobia rekonštrukčných prác v budove, pripravovali pracovníci múzea zbierkový fond na jeho transport do nových priestorov. Zabaliť a pripraviť takmer 50-tisícový fond si vyžadovalo viac ako ročnú intenzívnu prípravu predmetov na ich presun. Pracovníci dovedna zabalili 241 krabíc trojrozmerných predmetov, 153 krabíc kníh, 49 krabíc časopisov, 78 krabíc listín, 60 krabíc nástenných tabúľ, 176 krabíc filmov, 9 krabíc diafilmov, 17 krabíc fotografií a 80 krabíc zbierok predbežnej evidencie. V priebehu novembra a decembra 2019 sa tak do novej budovy presťahovalo 863 krabíc so zbierkovými predmetmi, vrátane 921 špeciálne zabalených predmetov. 

                                                                                             007                009

end faq