výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

pre verejnosť > sprievodné podujatia > noc múzeí a galérií 2018

noc múzeí a galérií 2018

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod záštitou Rady Európy. Jeho hlavným cieľom je verejnosti prístupnou formou prezentovať kultúrne dedičstvo, jeho význam a dôležitosť jeho ochrany. To všetko by malo prebiehať cez bohaté aktivity jednotlivých kultúrno-historických inštitúcií a kultivovane ich prezentovať verejnosti. Zaujímavosťou je aj to, že múzeá sa snažia verejnosti sprístupniť časti expozícií, výstav a priestorov, ktoré za normálnej prevádzky nemajú možnosť navštíviť. Takto môže verejnosť lepšie preniknúť do problematiky a pochopiť tak jej význam. Brány múzeí a galérií preto ostávajú otvorené až do polnoci. 

Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré sa do podujatia zapája už od úplného začiatku si pre návštevníkov pripravilo program, ktorý bude prebiehať počas celého podujatia, až do neskorých nočných hodín.

Program:
výstava mšap 00045 - výstava najvzácnejších zbierok školskej histórie a nazretie do zákulisia múzejnej práce
griflík - pierko - pero - vyskúšajte si historické písanie na kamennú tabuľku alebo pierkom a atramentom
kino v múzeu - premietanie školských filmov z fondu múzea

Sledujte nás aj na Facebooku >>
Viac informácii nájdete aj na http://www.nmag.sk/category/bratislavsky-kraj/>>

m_noc_muzei