výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
baner_aktualne

 

aktuality 2018

AKTUÁLNE
MÚZEUM KONČÍ V PETRŽALKE - SŤAHUJEME SA
Múzeum školstva a pedagogiky bude meniť svoje sídlo. Do užívania získalo pôvodnú školskú budovu v Devínskej Novej Vsi, ktorá má takmer sto rokov. Ako vyzerá projekt budúceho múzea na tomto mieste, čo všetko nás čaká, aké máme na novom mieste plány a ako nás môžete podporiť, Vám budeme prinášať v pravidelnom súhrne informácií. Sledujte nás >>>

MÚZEUM KONČÍ V PETRŽALKE - BALÍME ZBIERKY
Pred etablovaním sa v novom priestore nás čaká balenie viac ako 50-tisícového zbierkového fondu. Pripraviť taký veľký objem predmetov na sťahovanie nie je jednoduché. Navyše keď ide o školské pamiatky. Pozrite si sériu záberov zo zákulisia procesu balenia zbierok a ich prípravy na sťahanie, ktorú budeme priebežne aktualizovať. Viac >>>

10.12. 2018
NOVÁ PUBLIKÁCIA - STO, PRVÁ ČSR V ZBIERKACH MÚZEA ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY
Nadšencov zaujímajúcich sa o oblasť dejín školstva a pedagogiky, učiteľov, aj širokú verejnosť poteší správa, že múzeum vydalo novú publikáciu - STO, prvá ČSR v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky. Predstavuje 100 vybraných predmetov, ktoré odrážajú školské vzdelávanie v prvej Československej republike od ľudových škôl po univerzity. Na publikácii pracoval kolektív pracovníkov múzea pod vedením Daniely Vaněkovej, ktorá ju múzejnej obci predstavila na odbornej konferencii "Dokumentácia osmičkových výročí v slovenských a českých múzeách" organizovanej SNM Historickým múzeom. Foto: A. Hudek a AMG. >>>

26. 09. 2018
DIGITALIZÁCIA
Naše múzeum sa zapojilo do projektu odbornej digitalizácie zbierok, ktorú pre múzeá na Slovensku zabezpečuje Digitalizačné centrum pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Vďaka moderne vybavenému centru prejde niekoľko stoviek vybraných zbierkoých predmetov nielen digitalizačným procesom s možnosťou 3D snímania zbierok, ale aj základným konzervovaním, aby bol výsledok digitalizácie čo najlepší. Sledujte Facebook >>>

01. 07. 2018
NOVÉ ČÍSLO HISTORICKO-PEDAGOGICKÉHO FÓRA
Prečítajte si čo nové prinášajú témy z dejín školstva a školského múzejníctva. Na stránke bol pridaný archív jednotlivých ročníkov časopisu a doplnené informácie pre prispievateľov. Tentokrát časopis vychádza ako dvojčíslo. >>>

22. 05. 2018
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
Tohtoročné návštevnícky populárne podujatie, kedy otvárame brány múzea až do polnoci sa nieslo v znamení rozlúčky. Návštevníci mali možnosť posledný krát vidieť výstavu MŠaP 00045, ktorá približuje činnosť múzea a predstavuje jeho najvzácnejšie zbierky, ale aj okúsiť ako vyzerá vzdelávanie v našom múzeu. Fotograléria odhalí viac. Nahliadnite >>>

21. 05. 2018
SLÁVNOSTNÁ FINISÁŽ
Vo štvrtok, 17. mája sme usporiadali slávnostnú finisáž pre pozvaných hostí, s ktorými múzeum počas svojho pôsobenia v Petržalke spolupracovalo. Riaditeľov múzeí, kurátorov, zástupcov miest a mestských častí aj osobnosti spoločenského života programom sprevádzali aj piesne jazzového speváka Petra Lipu, ktorý vytvoril uvoľnenú a príjemnú atmosféru. Fotografie z podujatia TU >>>

10. 05. 2018
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ - SOBOTA, 19. máj (15:00 - 24:00)
Tento rok máme pre Vás pripravený počas podujatia Noc múzeí a galérií program, ktorý budete môcť absolvovať kedykoľvek počas Vašej návštevy. Príďte si posledný krát v priestoroch v Petržalke užiť atmosféru starých škôl, obdivovať unikátne školské zbierky, skúšať ako sa kedysi žiaci učili písať, oddýchnuť si pri prezeraní školských filmov z čias minulých. Po tomto podujatí sa výstavný priestor pre verejnosť zatvára, neváhajte nás teda navštíviť. >>>

23. 04. 2018
ŠKOLSKÁ TRIEDA NA BRATISLAVSKOM HRADE
Od jesene 2017 sme participovali na výstavnom projekte Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, ktorú pripravilo SNM-Historické múzeum v Bratislave a Národní muzeum v Prahe. Súčasťou výstavy o období 1. Československej republiky predstavujúcej politicko-spoločenské dianie, ale aj bežný život ľudí v Československu bude aj školstvo. Predstavené v ňom budú múzejné predmety zo zbierok Múzea školstva a pedagogiky. Výstavu si na bratislavskom hrade môžete pozrieť od 27. apríla do 9. septembra. Potom sa výstava presunie do Prahy, kde bude prístupná od 28. októbra.

27. 03. 2018
MÚZEUM - ZATVORENÉ
Oznamujeme návštevníkom, že múzeum bude od štvrtka 29. 3. do pondelka 2. 4. 2018 zatvorené.

02. 03. 2018
PONUKA NA MAREC
Navštívte nás. >>>

12. 02. 2018
PRIPRAVUJEME PUBLIKÁCIU
Tento rok si pripomíname významnú udalosť - 100. výročie vzniku I. ČSR. Múzeum sa pri tejto príležitosti rozhodlo vydať katalóg školských zbierok, ktorého obsah bude pripomínať školské kultúrne dedičstvo z rokov 1918 - 1939. Od októbra bude prezenčne dostupný v múzeu.
Viac informácii prinesieme priebežne. 


31. 01. 2018
FEBRUÁR V MÚZEU
Tešíme sa na Vás aj vo februári  >>

18. 01. 2018
NIEČO O TELESNÝCH TRESTOCH
V januárovom čísle časopisu Dobrá škola, v rubrike Z atmosféry starých škôl sme publikovali článok o telesných trestoch na školách. Viac >>>

08. 01. 2018
PONUKA NA JANUÁR
Aktuálny program v mesiaci január nájdete TU >>

02. 01. 2018
VÝSTAVA 00045 MŠaP
Výstavný projekt k 45. výročiu založenia múzea si môžete v priestoroch múzea pozrieť aj v nasledujúcich mesiacoch roka 2018. Tešíme sa na vašu návštevu.

 


<< aktuality 2017   aktuality 2019 >>