výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

zbierkový fond > zbierky > fotografie a pohľadnice

fotografie a pohľadniceTablo absolventov zo školského roku 1909/10
Tradícia zhotovovania tabiel, ktoré zobrazujú tých,m_tablo
ktorí absolvovali štúdium a tých, ktorí ich počas
štúdia viedli má viac ako 150 rokov. Zobraziť viac >>>

Fotografia školskej dielne z roku 1936
Súčasťou výuky boli praktické predmety. V ďalšíchm_skol._dielna_krajcirok
stupňoch vzdelávania poskytovali dobrý základ na
odborné vyučenie. Mnohé školy boli vybavené
dielňami, ktoré umožňovali prakticky nadobúdať
zručnosť v danom odbore. Zobraziť viac >>>
Pohľadnica Štátneho učiteľského ústavu

Pohľadnice boli v minulom storočí masovo rozšíreným M_pohladnica
a často využívaným komunikačným prostriedkom.
Zobrazovali najrôznejšie motívy, medzi ktorými
nájdeme aj budovy škôl. Zobraziť viac >>>

Pohľadnica gymnázia vo Zvolene
Školy patrili k dominantám obcí a miest, preto sa m_pohladnica_gymnazium
v minulosti často zobrazovali na pohľadniciach.
Gymnázium vo Zvolene patrilo v 1. ČSR k významným
mestským pamiatkám. Zobraziť viac >>>