výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

zbierkový fond > zbierky > listiny

listiny


Školské vysvedčenie, 1840

Vysvedčenie žiaka II. ročníka mestskej školy
v Levoči je najstaršie, ktoré múzeum vlastní.M_vysvedcenie
Ako by ste obstáli napr. v predmete ako bola
rýchlosť a schopnosť preniesť pravidlá ortografie
z úloh z maďarčiny, nemčiny a latinčiny?
Zobraziť viac >>>
Správa gymnázia v Revúcej z roku 1869/70
Zo školskej správy sa dozviete ako sa pracovalo
so žiakmi na vyučovaní, aké m_revuca_zprava
predmety sa učili,
výukový plán, zoznam
žiakov aj zachytenie
významných udalostí
školy. Tá z prvého slovenského
gymnázia
je zvlášť zaujímavá. Zobraziť viac >>>


Rozvrh hodín ľudovej školy v Petrovciach, 1925/26
Z rozvrhu hodín z roku 1925 sa dozvedáme aj to, m_rozvrh_hodin
že bolo nutné na škole opraviť záchod. V učebni
učiteľom a žiakom chýbala lavica a záhrada bola
nanovo opatrená. Zobraziť viac >>>
Vysvedčenie dospelosti z roku 1938
Maturitné vysvedčenie malo v minulosti niekoľkom_vysvedcenie-Bakos
ekvivalentov - vysvedčenie dospelosti alebo
vysvedčenie
zrelosti. Spoločným znakom
zostalo, že sa vydávalo po
vykonaní skúšok
dospelosti na gymnáziu alebo strednej
škole s
maturitou.
Zobraziť viac >>>