výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

zbierkový fond > zbierky > knihy a časopisy

knihy a časopisy

 

Učebnica Donatus latino-bohemicus, 1777
Typickým jazykom učencov bola latinčina. Pozrite si
ako vyzerala učebnica latinskej gramatiky v 18. storočí.
M_donatusZobraziť viac >>>

 

 

Časopis Dom a škola, 1885
V 19. storočí sa učitelia, vychovávatelia aj rodičia m_casopis_dom_a_skolavenovali
publikovaniu aktuálnych tém z prostredia škôl ako bola
poslušnosť na školách, povolania žien, či telesná výchova
detí.
Zobraziť viac >>>

 

 

Ratio educationis, 1777
Odporúčania cisárovnej Márie Terézie Habsburskej o
povinnosti navštevovať školu, o určení veku kedy má m_ratio_educationis
dieťa do školy nastúpiť, či o dĺžke školskej dochádzky
hovorí významný dokument o školskom vyučovaní v
Uhorsku. Zobraziť viac >>>