výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

zbierkový fond > zbierky > trojrozmerné predmety

trojrozmerné predmety


Bridlicová tabuľka
Písať na kamennú tabuľku nebolo úplne jednoduché.
Každý žiak potreboval ostrý griflík. Zobraziť viac >>> 
M_tabulka

 

Školský obal na učebnice
Aby si žiaci lepšie ochránili svoje vzácne učebnice,
začal sa využívať systém ako ich bezpečne presniesť
do školy bez toho, aby ich zničili. Zobraziť viac >>>
m_skolska_taska1


Nástenná tabuľa Chráňme sa liehových nápojov
Proti alkoholizmu sa bojovalo aj v prostredí škôl. Často
M_Matejsa na to používala aj táto učebná pomôcka. Zobraziť viac >>>

 
Zemský školský glóbus

Prstom po celom svete? Na školách to bolo možné už
m_globus_1od 19. storočia. Zobraziť viac >>>


 

Školská lavica

V školskej lavici žiaci presedeli množstvo času. K typickémuM_lavica
drevu sa začali pridávať kovové prvky a mechanizmus
sklápania nielen stoličky, ale aj tzv. tabule lavice.
Zobraziť viac >>>

 

Kalamár
Sklenená nádobka s atramentom bola v minulosti nevyhnutnoum_kalamar
výbavou počas vyučovania písania na školách. Zobraziť viac >>>Preparát ježa
Vypreparované zvieratá slúžili v školách ako učebné pomôckym_preparat_jezko_2
predovšetkým počas predmetu prírodopis. Zobraziť viac >>