výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

zbierkový fond > hľadáme

hľadáme školské predmety

Hľadáme do múzea. Pomôžete nám?

Vyhlasujeme výzvu pre verejnosť : Vlastníte alebo ste zdedili školské predmety z čias minulých? Máte pocit, že sa im u Vás nevenuje pozornosť a chátrajú? Darujte ich múzeu! Môžu doplniť rozsiahly zbierkový fond a Vy tak prispejete k záchrane vecí po vašich predkoch, a zároveň podporíte rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti školstva.

Ak by ste sa rozhodli obohatiť zbierkový fond múzea, uvítame čo nájdete, ale pátrame najmä po týchto predmetoch:

listiny - vysvedčenia (predovšetkým priemyselných škôl z 50. a 60. rokov), zošity (do roku 1980), ocenenia, diplomy, žiacke knižky, prípravy učiteľov, indexy, maturitné a promočné oznámenia
školské fotografie
knihy - učebnice (do roku 1980)
trojrozmerné školské predmety - školské aktovky, peračníky, staré písacie potreby
textil - školské uniformy, telocvičný úbor, prezúvky 

Ďakujeme, že nám pomáhate!

s_vyzva