výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

archív - podujatia 2017 a 2018

2017 - 20. máj - noc múzeí a galérií

Podujatie Noc múzeí a galérií ponúkla malým i veľkým návštevníkom program v podobe predstavenia o školských predmetoch, kde sme využili ich potenciál a cez milé príbehy "porozprávali" aký bol ich život v čase, keď slúžili deťom v školách. V rukách šikovnej divadelníčky sa vystriedali starý školský peračník, brko a tabuľka na písanie, drevené počítadlo aj kožená školská aktovka. Večerný kurátorský výklad sa niesol v znamení neformálnej atmosféry a návštevníci mali možnosť pýtať sa a hovoriť svoj názor na výstavu MŠaP 00045. V závere využili svoju fantáziu pri hádaní účelu na aký boli niekotré školské zbierky v minulosti využívané. Ďakujeme za priazeň aj počas tohto ročníka a už teraz sa tešíme nabudúce.

dsc_0687 dsc_0712 dsc_0719 dsc_0723 dsc_0724 dsc_0725 dsc_0727 dsc_0730 dsc_0738 dsc_0748 dsc_0754 dsc_0766 dsc_0787 dsc_0800 dsc_0802 dsc_0810 dsc_0811 dsc_0812 dsc_0814 dsc_0820 dsc_0837 dsc_0842 dsc_0845 dsc_0854 dsc_0869 dsc_0871 dsc_0876 dsc_0890 dsc_0892 dsc_0904

2017 - 28. november - T R I katalógy

Múzejné podujatie venované odbornej verejnosti predstavilo katalógovú tvorbu vedeckých pracovníkov múzea. Vybrané rozsiahle fondy múzea ako školské nástenné tabule, medaily a vysvedčenia tvoria pevnú súčasť zbierkového fondu, čoho dôkazom býva ich takmer pravidelná prezentácia na výstavných projektoch múzea. Hosťom boli predstavené nielen zbierky z hľadiska historického a múzejného významu, ale autori katalógov, pracovníci múzea prezradili aj niečo zo samotnej tvorby publikácie.

dsc_0744 dsc_0745 dsc_0749 dsc_0752 dsc_0760 dsc_0769 dsc_0778 dsc_0782 dsc_0788 dsc_0790

2018 - 17. máj - finisáž výstavy a rozlúčka s petržalkou

Vo štvrtok, 17. mája sme usporiadali slávnostnú finisáž pre pozvaných hostí, s ktorými múzeum počas svojho pôsobenia v Petržalke spolupracovalo. Riaditeľov múzeí, kurátorov, zástupcov miest a mestských častí aj osobnosti spoločenského života programom sprevádzali aj piesne jazzového speváka Petra Lipu, ktorý vytvoril uvoľnenú a príjemnú atmosféru. Prítomní hostia mohli v premiére vidieť krátky dokumentárny film o jednotlivých pracovných aktivitách a výzvach, ktoré nás múzejníkov denne sprevádzajú, ale aj aktuálne dianie súvisiace so sťahovaním múzea do nového pôsobiska - Devínskej Novej Vsi. Podujatie bolo zároveň rozlúčkou s doterajšími priestormi na Hálovej ulici v bratislavskej Petržalke.

_dsc_4826 _dsc_4829 _dsc_4840 _dsc_4845 _dsc_4848 _dsc_4866 _dsc_4877 _dsc_4916 _dsc_4947 dsc_0649

2018 - 19. máj - noc múzeí a galérií

Tohtoročné návštevnícky populárne podujatie, kedy otvárame brány múzea až do polnoci sa nieslo v znamení rozlúčky. Návštevníci mali možnosť posledný krát vidieť výstavu MŠaP 00045, ktorá približuje činnosť múzea a predstavuje jeho najvzácnejšie zbierky, ale aj okúsiť ako vyzerá vzdelávanie v našom múzeu. Sprievodnými aktivitami totiž bola možnosť vyskúšať si historické písanie ešte z čias, keď žiaci v školách písali na kameň. Tí starší si zaspomínali na školu aj cez pôvodné školské filmy. Múzeum sa tak posledným podujatím v Petržalke rozlúčil aj s darcami a širokou verejnosťou. Všetky ďalšie aktivity už bude múzeum v budúcnosti ponúkať v nových priestoroch v Devínskej Novej Vsi. Všetkým ďakujeme za podporu a slová chvály.

dsc_0653 dsc_0657 dsc_0672 dsc_0674 dsc_0687 dsc_0693 dsc_0704 dsc_0709 dsc_0714 dsc_0727 dsc_0742 dsc_0744 dsc_0750 dsc_0769 dsc_0770

end faq

 << podujatia 2015, 2016