výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

pre verejnosť > sprievodné podujatia > noc múzeí a galérií 2017

noc múzeí a galérií 2017

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod záštitou Rady Európy. Jeho hlavným cieľom je verejnosti prístupnou formou prezentovať kultúrne dedičstvo, jeho význam a dôležitosť jeho ochrany. To všetko by malo prebiehať cez bohaté aktivity jednotlivých kultúrno-historických inštitúcií a kultivovane ich prezentovať verejnosti. Zaujímavosťou je aj to, že múzeá sa snažia verejnosti sprístupniť časti expozícií, výstav a priestorov, ktoré za normálnej prevádzky nemajú možnosť navštíviť. Takto môže verejnosť lepšie preniknúť do problematiky a pochopiť tak jej význam. Brány múzeí a galérií preto ostávajú otvorené až do polnoci. 

Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré sa do podujatia zapája už od úplného začiatku si pre návštevníkov pripravilo špeciálny program, ktorý bude prebiehať už od poobedných hodín.

Program:
15.00 - 23.30 hod. mšap 00045 - výstava toho najvzácnejšieho zo školskej histórie
16.30 hod. zbierkové predmety ožívajú - hravé divadielko pre deti o predmetoch, ktoré žijú v múzeu
19.30 hod. kurátorský výklad inak

Sledujte nás aj na Facebooku >>
Viac informácii nájdete aj na www.nocmuzei.sk>>

 plagat_nmag_m