výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

NEWSLETTER marec 2017

MŠaP 00045 nesie názov výstava, ktorú múzeum ponúka návštevníkom. Vystavené exponáty, ktoré sa zaraďujú medzi unikátne exponáty školskej povahy, medzi ktoré patria aj zariadenia tried sú inštalované vo vývojových radách. Na jednom mieste tak návštevník môže vidieť napr. šlabikáre, výber medailí, nástenných tabúľ, vysvedčení či školských aktoviek, ktoré sa v školstve v minulosti objavovali. Významná je miestnosť so zariadením školského inventára z troch rôznych historických období, ktorá vysvetľuje akými zmenami prešlo vzdelávanie a výchova od konca 19. storočia do 60. rokov 20. storočia.

Pre školské skupiny sme pripravili nový vzdelávací program Ihla a háčik v zabudnutí, ktorý v prostredí historickej školskej triedy priblíži históriu školského predmetu ručné práce. Cieľom programu je, aby žiaci a študenti získali predstavu o tom, prečo bol takýto predmet v minulosti zaradený do učebných osnov. Má ukázať aké bolo dôležité získavať manuálne zručnosti v určitých oblastiach i prostredníctvom vyučovacích hodín ručných prác. Povieme si aj to, že boli prepájané s náukou o domácom hospodárstve, náukou o vedení domácnosti, či s prácami na pozemkoch. Veríme, že program u žiakov prebudí vzťah k manuálnym zručnostiam, pretože si niektoré z nich sami vyskúšajú.
Viac informácii a kontakty pre objednanie nájdete TU >>

Aktuálne dianie môžete sledovať aj na sociálnej sieti facebook. Pridajte sa k nám!

 

m_news_mar_2017