výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

NEWSLETTER január 2017

Výstava MŠaP 00045 pokračuje aj v roku 2017. Výstavný projekt bol verejnosti sprístupnený pri príležitosti osláv 45. výročia od založenia Múzea školstva a pedagogiky. Prostredníctvom výstavy sa môžu návštevníci oboznámiť s osobnosťami profesorov a akademikov, ktorí sa v roku 1970 zalúžili o vznik prvého školského múzea na Slovensku. Vystavené exponáty, ktoré sa zaraďujú medzi unikátne exponáty školskej povahy, medzi ktoré patria aj zariadenia tried sú inštalované vo vývojových radách. Na jednom mieste tak návštevník môže vidieť napr. šlabikáre, výber medailí, nástenných tabúľ, vysvedčení či školských aktoviek, ktoré sa v školstve v minulosti objavovali. Významná je miestnosť so zariadením školského inventára z troch rôznych historických období, ktorá vysvetľuje akými zmenami prešlo vzdelávanie a výchova od konca 19. storočia do 60. rokov 20. storočia.

Od januára ponúkame pre školské a iné skupiny vzdelávacie programy, z ktorých niektoré sú priamo viazané na výstavu, iné sprostredkovávajú atmosféru starej školy alebo vzdelávajú o školskej minulosti. Pedagógom, ktorí by radi ozvláštnili vyučovací proces svojim žiakom dlhodobo umožňujeme odučiť si vlastnú hodinu v našom múzeu. Na výber máme i bohatý fond školských krátkometrážnych filmov, ktorého časť je zdigitalizovaná a sprístupnená verejnosti. Programy sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Viac informácií >>>
Pre poslucháčov vysokých škôl realizujeme lektorovaný sprievod výstavou alebo prednášky kurátorov na rôzne témy týkajúce sa dejín školstva a pedagogiky, a tiež konzultačné služby. 

Aktuálne dianie môžete sledovať aj na sociálnej sieti facebook. Pridajte sa k nám! 

m_news_jan_2017