výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

Daniela Vaněková dostala cenu sv. Gorazda

Pri príležitosti Dňa učiteľov bola 22.3. 2016 Daniele Vaněkovej, home_cena_2
ktorá riadi múzeum, udelená veľká medaila sv. Gorazda.
Prevzala ju z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu
J. Draxlera za aktívnu dlhoročnú činnosť a rozvoj Múzea školstva
a pedagogiky.

Medaily sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti
Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom
v iných oblastiach spoločenského života od roku 1999.
Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

 home_medaila_2