výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

s_kalamar

Kalamár

Kalamár slúžil ako nádobka na atrament. V školskom prostredí sa využíval už od 19. storočia najmä s rozvojom grafomotorických zručností, a s nimi spojeným nácvikom elementárneho písania pierkom, brkom a v neskoršom období plniacim perom. Prvé kalamáre boli vyrábané z cínu, mosadze, či porcelánu. Školský kalamár bol najčastejšie sklenený.

Existovalo niekoľko typov a tvarov kalamárov. Učiteľ používal voľne položený okrúhly kalamár s väčším objemom. Neskôr sa zakupovala špeciálna konštrukcia z dreva alebo kovu, v ktorej boli zasadené dve sklenené okrúhle nádobky z lisovaného skla. Táto konštrukcia na kalamáre sa dala zavrieť. Tak sa predišlo odparovaniu atramentu alebo jeho vyliatiu.

Žiaci používali sklenené kalamáre viacerých tvarov v závislosti od obdobia a teda i typu lavice, ktorá sa v tom ktorom období používala. Najstaršie boli kalamáre podkovovitého tvaru určené do školských tzv. Rettigových lavíc. Atrament sa z tohto kalamára ani po vyklopení lavice nevylial, pretože sa tekutina preliala do širšej časti kalamára. Valcovitý tvar so širokým zakončením mali kalamáre používané v 30. - 40. rokoch 20. storočia, ktoré sa vkladali do vyhradeného miesta v lavici. Začiatkom 50. rokov sa už používali fľaštičky v hornej časti so zúženým hrdlom, slúžili ako provizórne kalamáre. Kalamáre sa od atramentu čistili pieskom, pretože pohlcoval jeho zostatky, ktoré sa zvykli ukladať na stenách kalamára.

Kalamár na obrázku má tvar skosenej kocky, na zrezanej strane okrúhly s otvorom na namáčanie pierka a v hornej časti na odkladanie pera. Ide o luxusnejšie prevedenie výrobku. Mohol byť vyrobený v sklárni s náročnejším typom výrobného programu. 

<< späť trojrozmerné predmety