výstavy pre školy pre verejnosť kontaktlabikr
vysvedcenie
v_burian-sidliskopre školy > programy > povolaním múzejník

Povolaním múzejník

Na programe sa študenti dozvedia čo je náplňou práce ľudí v kultúrnej inštitúcií ako je múzeum. Program je koncipovaný tak, aby sa študenti zamysleli nad svojimi budúcimi povolaniami. Ozrejmuje však i zmysel a opodstatnenie práce, ktorá je vykonávaná v múzeách a galériách. 

Čo hovorí múzejný a galerijný zákon

Úvodnou témou sa stáva ozrejmenie hlavných myšlienok výstavy, ku ktorej bol vzdelávací program pripravený. Tá má za úlohu okrem prezentácie najvzácnejších zbierkových predmetov školskej povahy upozorniť na zákulisie a prácu v múzeách, ktorá je často skrytá a spoločnosť o nej veľa nevie. Priestor na diskusiu tak poskytuje už úvodné vysvetlenie jednotlivých odborných činností, ktoré musia kultúrne inštitúcie zo zákona vykonávať a študentom sú predstavené tak, ako v praxi naozaj fungujú. Každú činnosť zastupuje povolanie, s ktorým sa v múzeách stretnú:
- ako prichádzajú predmety do múzea
- aké formy na ich získanie poznáme
- čo je to evidencia predmetov a ako sa vykonáva
- ako v múzeu vieme ochrániť hodnotné predmety
- čo je to konzervovanie alebo reštaurovanie
- vedecko-výskumný pracovník alebo kurátor? čo je jeho úlohou?
- akými spôsobmi môžu múzea prezentovať a sprístupňovať svoje exponáty?

Prehliadka výstavy

Počas prehliadky a výkladu k aktuálnej výstave sa prenesieme späť v čase a študenti rozmýšľajú o tom, akým spôsobom a na akých predmetoch počas vyučovania sa vystavené školské exponáty mohli používať. Zasadnú do starých drevených lavíc a zalistovať si môžu v pôvodných učebniciach a zošitoch, z ktorých sa v minulosti žiaci učili.

Priblíženie múzejnej práce

Za predmetom, či dielom, ktoré chodíme obdivovať do múzeí a galérií stojí zástup pracovníkov, ktorí sa ešte pred vystavením postarali o jeho ochranu a výskumom mu "vdýchli život". Prostredníctvom interaktívnej činnosti sa študenti oboznámia so základnými povolaniami, ktoré sú pre fungovanie múzeí nevyhnutné:
- dokumentátor
- reštaurátor
- kurátor/historik
- lektor/sprievodca

Pre lepšie pochopenie spôsobu ich práce používajú študenti pracovné nástroje, ktoré sú pre spomínané múzejné povolania charakteristické ako sú: rukavice - plášť - štetec - lupa. Pracujú v skupinkách a narábajú s replikami exponátov. Ich úlohou je z hľadiska každého povolania vyskúmať všetko, čo sa dá o pripravených predmetoch. V závere svoje poznatky prezentujú a vedú dialógy o tom, či sú ich informácie dostatočné. Tak sa zároveň učia ako pristupovať k predmetom, ktoré majú prívlastky unikátne, jedinečné, vzácne a reprezentujú kultúrne dedičstvo našich predkov.

Trvanie: 70 - 80 min. 

Program je vhodný pre: ISCED 3
Podľa ŠVP plní tematický okruh: Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra