výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

S_skol._dielna_krajcirok

Fotografia školskej dielne

Fotografia zachytáva hodinu v školskej dielni dámskych krajčírok. Dielňa sa nachádzala v Československej štátnej trojtriednej pokračovacej škole pre hluchonemých v Kremnici. Záber pochádza z roku 1936 a zachytáva študentky školy sediace za šijacimi strojmi, usporiadanými v troch radoch. V pozadí sa nachádzajú špeciálne stoly, kde sa strihajú látky. Nad študentkami veľký nápis PRACUJ!

Na zadnej strane fotografie je nápis: „Na pamiatku venuje Anežka Františáková, trojtriedna pokr. škola pre hluchonemých dámska krajčírka, 1936“.

Po zničení školy počas 2. svetovej vojny bola krajčírska dielňa zrekonštruovaná. V roku 1963 bola premiestnená do bočného krídla školy. V rokoch 1963 - 1991 bol v týchto priestoroch školský internát dievčat. Dnes je v týchto priestoroch (značne upravovaných) riaditeľňa a zborovňa.

<< späť fotografie a pohľadnice