výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

S__casopis_Dom_a_skola

 

Dom a škola, vychovateľský časopis pre rodičov a učiteľov

Pedagogický časopis pre rodičov, ale i učiteľov vychádzal v rokoch 1885 – 1897 v Martine, od roku 1888 v Ružomberku. Počas 19. storočia to bol najdlhšie vychádzajúci pedagogický časopis. Na 32 stranách boli uverejňované najrôznejšie informácie venované rodinám, školám aj vychovávateľom. Prispievateľmi boli najpoprednejší slovenskí a českí pedagógovia, ktorí sa formou osvety snažili o pozdvihnutie úrovne vzdelania, výchovy, ale aj pedagogického myslenia na našom území. Redakčne ho viedol učiteľ a kníhtlačiar Karol Salva.
Čitatelia si informácie našli v jednotlivých rubrikách ako: Správy školské, Beseda, Oznamy, Literatúra, Životopisy a pod.
Súčasťou časopisu bola príloha Obzor, ktorá vypovedala o jednotlivých pedagogických disciplínach a spracovávala témy z dejín školstva a pedagogiky, ale obsahovala aj úvahy a články popularizačného charakteru.
Vajcik, Schuber a Mátej v diele Vybrané kapitoly z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku uvádzajú, že časopis venovaný učiteľom a rodičom si v tomto období udržal stabilné miesto medzi obľúbenými periodikami, aj napriek silnej konkurencii na slovenské školy čoraz viac prenikajúcich maďarských časopisov.

Niektorí z prispievateľov: J. Babka, A. Bielek, M. Bencúr, M. Bodický, J. Burian, J. Felix, A. Grüner, T. Č. Holinka, J. A. Jindra, J. Kožehuba, P. Križko, D. Makovický, J. Okoun, F. R. Osvald, I. Ptáček, J. A. Pech, K. Salva, D. Salva, D. Svoboda, J. G. Tajovský, J. Zigmundík, I. B. Zoch.

Medzi zbierky múzea sa časopis Dom a škola zaradil vďaka Jánovi Struhárovi, historikovi, pedagógovi na bývalej pedagogickej fakulte v Nitre.
Na fotografii 1. ročník časopisu z roku 1885. Prvé číslo pedagogického čísla časopisu Dom a škola sa venoval napr. témam o poslušnosti, o povolaní slovenských žien, či dokonca o telesnej výchove detí. G. K. Magurský píše o názornej výučbe v prírodopise a autor Čankovský sa delí o svoje skúsenosti vyučovania slohu v ľudovej škole. V rubrike o životopisoch by ste sa dočítali o Jánovi Drahotínovi Makovickom, či Samuelovi Ormisovi. V sekcii zpráv spolkov a porád učiteľských by ste našli článok o uhorsko-krajinskom sirotinci.

298613maly 298611maly 298612maly  


<< späť knihy a časopisy