výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
S_premietacka_popular 

Premietačka Popular

Premietačka Popular, vyrobená firmou Jiří Suchánek Brno, prvým československým výrobcom prístrojov pre amatérsku kinematografiu. Typ Popular začala firma vyrábať v roku 1935. Mal výmenné hlavice na premietanie 16mm, 9,5mm a 8mm filmov. Okrem toho bolo možné na prístroj nasadiť tiež optickú kopírku, diaprojektor či sušiacu hlavu. V nemeckej tlači bol preto označovaný ako "rastúci projektor".

Premietačka je takmer identická s typom Scolar, ktorý bol štandardizačnou komisiou Ministerstva školstva a národnej osvety v roku 1938 schválený ako jeden z najvhodnejších pre používanie v školách. Premietačka sa používala ako školská pomôcka pri výučbe slovenského jazyka, dejepisu, vlastivedy, biológie, geografie, fyziky, odborných ale i iných predmetov. Ponuka školských filmov bola veľmi bohatá a rôznorodá. Na dedinách sa školské premietačky používali aj na filmové predstavenia pre verejnosť. Datujeme ju do obdobia rokov 1935 – 1948.

Prezrieť si ju môžete aj vo výstavných priestoroch aktuálnej výstavy Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní.