výstavy pre školy pre verejnosť kontakt30811p

file568361


pre školy > programy > vyučovacia hodina v múzeu

Vyučovacia hodina v múzeu

Chcete svojich žiakov prekvapiť a ukázať im školskú minulosť vy sami? Vymeňte triedu, v ktorej zvyčajne prebieha vaše každodenné vyučovanie a využite možnosť mať vyučovanie priamo v priestore nášho múzea, ktorý dýcha atmosférou starých čias. Odučte si svoju hodinu v historickej triede.

Spojte príjemné s užitočným

Výhodou takejto návštevy múzea je aj to, že okrem prehliadky výstavy sa nemusíte obávať, že vynecháte svoju hodinu, ktorá by Vám za iných okolností odpadla a nahradila by ju návšteva múzea - odučíte si ju u nás. Pridanou hodnotou je navyše nevšedný zážitok, ktorý tak svojim žiakom sprostredkujete.  

... a navyše

Po vzájomnej dohode Vám môžeme pripraviť vybrané učebnice alebo učebné pomôcky pre konkrétny predmet a ročník. Ponúkame možnosť štúdia týchto učebníc a pomôcok alebo zaslanie vybraných častí učiva na mail. Žiaci a študenti tak už počas hodiny môžu pracovať s dobovým učivom a materiálom a staré pomôcky si prezrieť alebo ich skúsiť priamo použiť.

Trvanie: 50 min. 

Program je vhodný pre: ISCED 1, 2, 3
Okrem predmetu, ktorý odučíte, tento program plní tematický okruh: Umenie a kultúra, Človek a spoločnosť