výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
s_tablo 

 

Absolventské tablo zo školského roku 1909/10

Tablo je súbor fotografií umiestnených na spoločnom podklade. Absolventské tablo zachytáva celý triedny kolektív študentov maturitného alebo žiakov posledného ročníka základných a dokonca aj materských škôl spolu s predstaviteľmi vedenia školy.

Tablo absolventov štátneho učiteľského ústavu v Kláštore pod Znievom z akademického roku 1909/10. Uprostred tabla sa nachádzajú portrétne fotografie 13-členného profesorského zboru. V centre dominuje fotografia riaditeľa školy – Endre Párvy a pod ním triedneho učiteľa - Rezső Eber. Okolo nich sa v logickom usporiadaní nachádzajú fotografie zvyšných jedenástich profesorov. Fotografie profesorského zboru sú výrazne odlíšené od fotografií študentov veľkosťou, tvarom i svetelnosťou. V akademickom roku 1909/10 ukončilo štúdium a zložilo maturitnú skúšku na štátnom učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom 23 študentov, ktorí sú na table vyobrazení. Pamiatku na školu dotvára tiež fotografia budovy štátneho učiteľského ústavu v Kláštore pod Znievom umiestnená v pravom dolnom rohu.

Na výzdobu tabla boli použité rastlinné motívy v podobe narcisových kvetov a vavrínu, ktorý dodáva vážnosť osobnostiam profesorského zboru. Vo vrchnej časti tabla je umiestnený nápis v maďarskom jazyku: A Znióváraljai állami tanitóképző intézet végzett IV-ed éves nővendékei az (Štátny učiteľský ústav v Kláštore pod Znievom, študenti IV. ročníka). V spodnej časti sa nachádza akademický rok: 1909/10 tanévben (1909/10 akademický rok).

Maďarský štátny učiteľský ústav v Kláštore pod Znievom začal svoju činnosť 1. novembra 1870. Postupný vplyv národného ducha znievskeho slovenského gymnázia, nevyhovujúce podmienky na vyučovanie a nakoniec požiar prinútili predstaviteľov učiteľského ústavu a maďarských úradov uvažovať nad presťahovaním ústavu. Od 1. septembra 1911 učiteľský ústav sídlil v novej budove v Štubnianskych (dnes Turčianskych) Tepliciach.