výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
s_globus_1 

Zemský školský glóbus

Vo všeobecnosti je glóbus zmenšený model planéty, mesiaca či hviezdy, v našom prípade je to glóbus Zeme. Môže však tiež predstavovať pohľad na hviezdnu oblohu z povrchu vesmírneho telesa. Glóbus je guľatý a každý má svoju mierku. Typický školský glóbus, zemepisná učebná pomôcka pre základné a stredné školy, má najčastejšie mierku 1:70 000 000. To znamená, že 1 cm na glóbuse znázorňuje 70 000 000 cm (700 km) zemského povrchu. Glóbusy sú zhotovené spravidla tak, že sú otáčavé okolo osi odpovedajúcej osi otáčania Zeme.

Glóbusy majú za sebou vyše dvetisícročnú históriu. Na rozdiel od iných technických prístrojov a pomôcok sa dlhá cesta časom len v minimálnej miere podpísala na ich vzhľade. Tvorcom prvého glóbusu bol grécky stoický filozof a učenec Crates z Mallu (mesto v Kilíkii, v starovekom Grécku, dnes na juhovýchode dnešného Turecka) v 2. storočí p. n. l. Stredovek neprial vede ani technike. V kresťanskom svete sa teória guľovitej podoby Zeme považovala za kacírsku, a preto sa astronómia a s ňou aj výroba glóbusov presunula do arabských krajín. Európski vedci sa k stvárneniu zemegule vrátili až v 15. storočí, v období veľkých geografických objavov. V 17. storočí získavali glóbusy na dôležitosti a prestali byť len vedeckou pomôckou. Stali sa symbolom vzdelanosti, ozdobou knižníc a salónov. V 19. storočí sa v dôsledku ich masovej výroby stali dostupnými širokým vrstvám obyvateľstva a začali sa využívať aj v školách na vyučovaní geografie.

Tento exemplár pochádza z obdobia I. Československej republiky (1918 – 1938) a do našich zbierok sme ho získali zo Základnej školy v Hontianskych Moravciach, okr. Krupina v r. 1991.