výstavy pre školy pre verejnosť kontakt


S_Matej 

Nástenná tabuľa Chráňme sa liehových nápojov 

V bohatej zbierke nástenných tabúľ Múzea školstva a pedagogiky sa nachádza aj úsmev vzbudzujúca nástenná tabuľa s názvom Chráňme sa liehových nápojov. Výstižné obrázky, ktoré nasledujú, nám v náznakoch predstavujú vývoj života dvoch mladých mužov – Štefana Triezveho a Maťa Opilca. Štefan, ktorý nepije a vedie príkladný rodinný život, aj vo veku 32 rokov vyzerá dobre, je šťastný v kruhu svojich najbližších. Naopak Maťo, ktorý sa vydal na cestu alkoholizmu, je v 32 rokoch svojho života predčasne zostarnutý. Jeho rodina trpí a je nešťastná.

Boj proti alkoholizmu sa tiahne našimi dejinami od pradávna. Alkohol vymetal mozgy, komory a peniaze najmä na slovenskom vidieku. Dedinské krčmy boli plné vždy, podaktorí v nich presedeli aj polovicu svojho života. Slovenskí chlapci sa utápali v pálenke, ktorá ich pripravovala o zdravie, majetok a často aj o život. Je známe, že už v polovici 19. storočia začali štúrovci zakladať tzv. spolky striezlivosti. Boj proti tomuto nežiadúcemu javu pokračoval zjavne aj neskôr a preniesol sa aj do našich škôl. Bola to forma akejsi protidrogovej osvety a mala deťom ukázať škodlivosť návyku na alkohol.

Táto nástenná tabuľa vznikla v období 1. ČSR, čoho dôkazom je aj používanie čechizmov v komentároch pod obrázkami. Je uvedená aj v inventári triedy Štátnej ľudovej školy dvojtriednej v Oravskom Bielom Potoku (okres Tvrdošín) zo školského roku 1923/24, čo zase dokazuje, že ju na školách v tomto období naozaj využívali.

Pracovníci múzea ju získali pri terénnom výskume v roku 1998 na Základnej škole v Hnúšti, okr. Rimavská Sobota. Bola poznačená vekom, preto musela byť ako vzácny exemplár po privezení do múzea odborne zreštaurovaná.