výstavy pre školy pre verejnosť kontakt


S_Gottwald

Portrét Klementa Gottwalda, prezidenta Československej republiky

Oficiálny portrét prezidenta Československej republiky Klementa Gottwalda (1896 – 1953). Tzv. prvý robotnícky prezident, pôvodne vyučený stolár, po vzniku ČSR profesionálny revolucionár a politik, popredný funkcionár KSČ. Krátko pôsobil ako komunistický novinár aj na Slovensku. V rokoch 1945 – 48 vykonával funkciu predsedu vlády ČSR, v rokoch 1948 – 53 bol prezidentom republiky, keď vo funkcii vystriedal Eduarda Beneša.

Mierne ľavostranný portrét na svetlom pozadí s bielym okrajom bol vyhotovený ako tlač na plagáte. Portrét vyhotovil Gottwaldov osobný fotograf Karel Hájek (1900 – 1978). Je zasklený, zasadený v čiernom drevenom ráme so zlatým dekorom.

Portrét prezidenta patril k povinnej výzdobe triedy aj iných školských priestorov. Tá vznikla z tradície zobrazovania najprv svätcov, neskôr panovníkov a v modernej dobe štátnych činiteľov vo verejných priestoroch. Portrétovaní sa umiestňovali na dobre viditeľné miesto, na ktoré videl každý žiak, najčastejšie za učiteľskú katedru.