výstavy pre školy pre verejnosť kontakt


S_vysvedcenie-Bakos

Vysvedčenie dospelosti z roku 1938

Vysvedčenie dospelosti významného slovenského vysokoškolského profesora, historika školstva a pedagogiky Ľudovíta Bakoša (1919 – 1974), patrí k cenným školským pamiatkam v zbierkovom fonde Múzea školstva a pedagogiky.

Vysvedčenie ako úradná listina na špeciálnom druhu papiera s farebnou podtlačovou kresbou (zabezpečenie proti falšovaniu) vypovedá o návšteve určitého druhu štúdia, o dosiahnutom prospechu, ktorú vydáva a eviduje príslušná škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia. Vysvedčenie dospelosti - za I.SR vysvedčenie zrelosti, dnes maturitné vysvedčenie - sa vydávalo po vykonaní skúšok dospelosti na gymnáziu. Obsahovalo názov školy, osobné údaje študenta, hodnotenie prospechu podľa platného klasifikačného poriadku v učebných predmetoch, ktoré boli v danej dobe určené ako povinné a celkové zhodnotenie. Do konca 40. rokov 20. storočia obsahovalo aj odporúčanie školy pre študenta pokračovať v štúdiu, čo bolo podmienkou jeho imatrikulácie na univerzite. Opatrené bolo pečiatkou príslušnej školy, podpisom predsedu skúšajúcej komisie, riaditeľa a triedneho profesora. Vysvedčenie Ľudovíta Bakoša je štvorstranové, typické pre roky 1918 až 1948.

sejmout0001 sejmout0002 sejmout0003 sejmout0004

<< späť listiny