výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > GYM-RV

Zaostri na školu!

Názov tímu: GYM-RV 

Škola:Gymnázium P.J. Šafárika- P.J Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava    

Meno pedagóga: PhDr. Anita  Deményová

Zloženie tímu: Lea Hroncová, Radka Repiská, Klaudia Lörinczová, Lujza Strigáčová, Bianka Kelemenová, Zuzana Körtvelyová

Škola na ktorú zaostrili: Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave

Roava-gym_1                                                                        

Stručná história školy:

Na jezuitskej škole v Rožňave r.1688 otvorili 1.- 3.triedu latinskej školy a nazvali ju "Gymnasium Archiepiscopale" (Arcibiskupské gymnázium). V r.1705-1714 bola jezuitská škola zatvorená.

Od r. 1790 sa stala základom kráľovského vyššieho gymnázia "Regium gymnasium maius Rosnaviense". Po zrušení jezuitskej rehole r.1713 prevzali gymnázium františkáni, po nich prevzali vyučovanie premonštráti. Keď Jozef II. rozpustil aj premonštrátsku rehoľu, na škole vyučovali svetskí kňazi. Profesori gymnázia boli významnými kultúrnymi činiteľmi a niektorí z nich aj členmi vedeckých a umeleckých spoločností v Pešti.

Nedostatok učebných priestorov Rímsko-katolíckeho gymnázia bol vyriešený postavením budovy Rímsko-katolíckeho gymnázia v Rožňave v r.1904 -1906 (dnešného sídla Gymnázia P. J. Šafárika ) podľa návrhov architekta M. Ungára.

História v skratke:
- do r.1920 bolo v budove Rímsko-katolícke gymnázium v Rožňave, od r. 1920 Štátne reálne gymnázium
- dňa 2. júna 1945 bola budova poštátnená. Po oslobodení bola naša škola najprv ako štvorročné gymnázium
- od r. 1953 ako Jedenásťročná stredná škola
- od r. 1961 Stredná všeobecnovzdelávacia škola - v tomto roku boli pričlenené aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským
- od šk. roku 1968/69 pokračovala ako štvorročné gymnázium
- od šk. roku 1997/1998 pribudlo osemročné gymnázium

Na rožňavskom gymnáziu pôsobili viaceré osobnosti P. J. ŠAFÁRIK, S. CHALUPKA, S. TOMÁŠIK, J. BOTTO, K. KUZMÁNYI, J. KRÁĽ, C. ZOCH, J. HRONEC a iní.

Galéria zaslaných fotografií:

1940_hlavne_evan_gymnazium 267204_1911828202068_1432771697_3487812_2155819_n 284456_2114850603680_1618154931_2120673_5846687_n Roznava-gym01 Roznava-gym02 Roznava-gym03 Roznava-gym04 Roznava-gym05 Roznava-gym06 Roznava-gym07 dole_vlavo_gymnazium gymnazium_v_minulosti gymrv hlavn_vchod_do_budovy_koly kat_gymna_evanj_gymn_1910 kat_gymnazium_1907 katolicke_gymnazium pic2 rimskokat_gym_druha_budova teraz teraz_1