výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > SPŠ elektrotechnická Košice

Zaostri na školu!

Názov tímu: SPŠ elektrotechnická Košice

Škola: SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice                                               

Meno pedagóga: Ing. Jana Trnková

Zloženie tímu: Jakub Bednár, Tomáš Šimon, Patrik Hodermanský, Lukáš Kavčák
Filip Gurbáľ, Boris Bašti

Škola na ktorú zaostrili: Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach

Koice-SPSe-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

Bez_nzvu-1

Galéria zaslaných fotografií:

Bez_nzvu-0 Bez_nzvu-1 Bez_nzvu-2 Bez_nzvu-3 Bez_nzvu-4 Bez_nzvu-5 Bez_nzvu-6 Bez_nzvu-7 Bez_nzvu-8 Bez_nzvu-9 Bez_nzvu-91 Bez_nzvu-92 Bez_nzvu-93 Bez_nzvu-94 Bez_nzvu-95 Bez_nzvu-96