výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > SOŠ ochodu a služieb, Nová Baňa

Zaostri na školu!

Názov tímu: SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa 

Škola: SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa              

Meno pedagóga: RNDr. Michaela Kostelanská

Zloženie tímu: Adriana Bakošová, Miroslava Haringová, Katarína Nemcová, Tatiana Psotková, Natália Suchá, Dominika Vicianová

Škola na ktorú zaostrili: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani

Nova_Bana-lud.skola-spoj_1           

Nova_Bana-domov_mladeze-spoj_1

Nova_Bana-novostavba-spoj_1                                                            

Stručná história školy:

1. 9. 1960 zriaďuje Rada ONV v Žiari nad Hronom Poľnohospodárske odborné učilište v Novej Bani.
V školskom roku 1963/64 bol odovzdaný do užívania novopostavený Domov Mládeže s celkovým nákladom 2 270 188 Kčs.
2. 1. 1966 dané do užívania novovybudované garáže s celkovým nákladom 16 349,40 Kčs.
7. 12. 1968 boli do užívania odovzdané nové dielne s nákladom 209 719,56 Kčs.
30. 12. 1968 novopostavená telocvičňa s nákladom 913 334,47 Kčs.
1. 9. 1981 je zriadené Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Novej Bani.
1. 9. 1990 bola pri SOUP otvorená Dievčenská odborná škola so štvorročným študijným odborom obchod a podnikanie, končiaci maturitnou skúškou.
Od 1. 9. 2000 sa začína vyučovať učebný odbor kuchár – čašník.
1. 9. 2004 vznikla Združená stredná škola transformáciou Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho a Dievčenskej odbornej školy v Novej Bani.
1. 9. 2008 premenovaná na Strednú odbornú školu.
Od 1. 1. 2009 - Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani.

V súčasnosti našu školu tvoria tri budovy, ktoré sú spolu prepojené. Najstaršia budova je z roku 1898 a je to budova bývalej štátnej ľudovej školy. Druhou je budova bývalého domova mládeže z roku 1963 a medzi nimi je novopostavená budova z roku 1994. Pôvodne naša škola vznikla ako Poľnohospodárske odborné učilište, no v súčasnosti je zameraná na rôzne profesie trojročných odborov a maturitných odborov, ktoré sú zamerané na rozvoj obchodu, podnikania, gastronomických služieb a poľnohospodárstva.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

1964_Domov_mladeze 1989 1990-stavba1 1990-stavba2 1990-stavba3 60._roky_20._stor Novobanska_radnica_a_ludova_skola_koniec_19._storocia Obdobie_I._CSR Pohladnica_Novej_Bane_z_konca_19._storocia V_30._rokoch_20._stor fotografia-1 fotografia-2 fotografia-4 fotografia-5 fotografia-6 fotografia-7 fotografia-8 fotografia-9 fotografia4-orezana fotografia5-orezana fotorgafia-3 medzivojnove_obdobie okolo_roku_1945-6 pred_rokom_1960 rok_1989 rok_2000 skolska_fotografia_20._roky_20._stor zaciatok_30._rokov_20._stor