výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Grafici

Zaostri na školu!

Názov tímu: Grafici kolektv_iakov-grafici_1

Škola: Súkramná SOŠ, Hviezdoslavova 11, Bardejov                     

Meno pedagóga: Mgr. Michaela Popjaková

Zloženie tímu: Viktor Boža, Simona Cingeľová, Eva Čupeľová, Dominika Ďurčová, Lenka Granecová, Jana Mária Mizeráková, Tadeáš Stupinský, Mikuláš Štefanov, Miroslava Šmigová, Jozefína Vojtušová, Matej Žatkovič

Škola na ktorú zaostrili: Súkromná stredná odborná škola v Bardejove

SSOS_1_1                                                                        

Stručná história školy:

- na území dnešnej SSOŠ bola vodná priekopa, ktorá obklopovala centrum mesta Bardejov, západnú časť vodnej priekopy (Šianec), zasypali aj s premostením západnej brány kvôli stavbe štátneho gymnázia
- prvým riaditeľom gymnázia bol dr.Karol Pozder, ktorého po pár rokoch vystriedal dr. A. Vass
- pri otvorení školy sa do prvého ročníka prihlásilo iba 24 žiakov
- snaha pomaďarčiť slovenské obyvateľstvo viedlo v roku 1896 k poštátneniu rím.-kat. gymnázia a k vytvoreniu nižšieho maďarského Kráľovského štátneho gymnázia
- žiaľ pre nezáujem v roku 1915 došlo k jeho zatvoreniu
- vyučovať na škole sa začalo 1.9.1916, čo umožňovalo sa uplatniť v úrade, obchode...
- 23.mája.1942 sa v priestoroch gymnázia odohrala divadelná hra z názvom KOCÚRKOVO, kde sa zhostili postáv študenti samovzdelávacieho krúžku Ľ. Štúra
- po zrušení gymnázia zriadilo ministerstvo školstva chlapčenskú meštiansku školu
- počas vojny bola v budove nemocnica a neskôr opäť škola
- dňa 1. septembra roku 1984 začalo svoju činnosť stredné odborné učilište služieb v Bardejove
- prvý riaditeľ školy SOU služieb bol Ing.Vychodil Jozef
- v školskom roku 1984/85 sú žiaci zadelený do 3 ročníkov, týchto odborov: stolár, brusič skla, čalúnnik, murár
- počet žiakov navštevujúcich dané odbory sa vyšplhal na číslo 147 žiakov
- na škole vyučovalo teóriu 12 učiteľov. Praktickú časť vyučovali 2 hlavný majstri a 5 odborný výcvik
- V novembri 1987 sa nasťahoval do novej účelovej budovy, ktorá bola určená pre vyššie gymnázium.
- v roku 1988 bolo vyznamenaných 28 žiakov 34 prospelo veľmi dobre
- v škol. roku 1989/90 bolo 361 žiakov
- v roku 1989 sa konali na škole voľby, po ktorých dňa 1.2.1990 bolo vymenované nové vedenie školy, čo viedlo k zmene riaditeľa RNDr. Burčík
- 1.9.1990 získanie právnej subjektivity
- 1.9.1990 vznikli nové podmienky, čo spôsobilo stratu nástrojárskych dielni v areály VD Športvýroba
- pre neschopnosť vedenia uhrádzať náklady na vlastných žiakov spôsobila, že od školského roka 1991/92došlo k presunu 3 tried uč. odboru krajčír s okresu Prešov a Stará Ľubovňa do SOU
- v škol. roku 1992/93 otvorila SOU po prvý krát študijný odbor s maturitou URSD a učebný odbor kaderník, kaderníčka
- 1994/95 bol otvorený nový odbor mäsiar-udenár
- 21.2.1995 sa uskutočnil prvý školský ples
- 19.2.1997 bolo na našej škole okresné kolo chlapcov a dievčat v basketbale
- 3.12.1998 sa usporiadal priateľsky turnaj vo volejbale
- Dňa 19.10.2001 bola na budove SOU odhalená busta A. Bernoláka
- Po smrti riaditeľa Burčíka ho nahradil od nového školského roka2003/04 nový riaditeľ Ing. Biroš
- 27.4.2005 krst školského časopisu
- 12.10.2006 otvorenie jazykovej učebne
- 16.11.2006 otvorenie škol. knižnice
- 2007 - dochádza k zmene názvu zriaďovateľa školy – Slovenského zväzu výrobných družstiev na COOP PRODUKT SLOVENSKO so sídlom v Bratislave.
- 1.9.2008 sa škola premenovala s SOU na SSOŠ
- Súkromná stredná odborná škola sa nachádza v historickej časti mesta Bardejova, ktoré je zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Priestory pre praktické vyučovanie sa nachádzajú mimo historickej časti mesta Bardejov.
- v roku 2009 došlo k otvoreniu nového odboru propagačná grafika
- v roku 2011 otvorenie nového odboru propagačné výtvarníctvo
- v roku 2012 sa škola zapojila do tejto súťaže :-)

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

1900 1905 1923_jpg 2012 SSOS_1 architektonick_plny__budovy_1895 naa_kolika pozvnka_na_divadeln_hru prv_abiturienti_na_gymnziu prv_riadite_gymnzia prv_uitesk_zbor_na_SOU_rok_1984 sneh_2012 ssos_2 ssos_4 ssos_5