výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Pátrači-Kudlovčatá

Zaostri na školu!

Názov tímu: Pátrači-Kudlovčatá PTRAI-KUDLOVATa_1

Škola: ZŠ Kudlovská 11, Humenné                      

Meno pedagóga: RNDr. Jana Balážová, Mgr. Petra Šedzmáková

Zloženie tímu: Zuzana Kalaninová, Viktória Andrejčáková, Sofia Bankovová, Nina Prokipčáková, Laura Sabolová, Terézia Vinčurová, Patrik Vinčur, Jakub Šutka, Adam Švec, Pavol Tkáč, Mária Hamarová, Stephanie Bučková, Annamária Misníková

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola na Kudlovskej ulici v Humennom

obr20_budova_1                                                                        

Stručná história školy:

Slávnostné otvorenie novostavby Základnej školy Kudlovskej 11 v Humennom sa konalo 1. 9. 1977. Na jej počiatku bol 42-členný učiteľský zbor, ktorý poskytoval vedomosti 741 žiakom. Prvým riaditeľom bol Ján Michalco. Funkciou jeho zástupcu boli poverení Ivan Sivák a Ján Adamov.
Listovaním novej školskej kroniky sme našli tieto udalosti zo života školy pre vtedajšie obdobie asi dôležité, ale našej generácii nič nehovoriace:
Deň československej ľudovej armády si škola uctila školskou slávnosťou, učiteľmi a žiakmi pripraveným bohatým kultúrnym programom, návštevou kasárni a vzdaním úcty padlým hrdinom na mestskom cintoríne. Rovnako aj každé výročie VOSR (Veľká októbrová socialistická revolúcia) bolo dôležitou udalosťou nie len žiakov a škôl, ale aj celého mesta Humenné. Bohatý kultúrny program, manifestácie žiakov, relácie a súťaže na tému ZSSR, to všetko venovali oslavám VOSR. Do osláv výročí Víťazného februára sa škola zapájala týždennými školskými rozhlasovými reláciami o udalostiach vo februári 1948, lampiónovým sprievodom, slávnostnou akadémiou s programom pionierov a besedami spojenými so súťažami. Rok 1979 sa zapísal do dejín ako Medzinárodný rok dieťaťa. Pripomenuli sme si to, že milióny detí na svete sú bez jedla, akejkoľvek zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, sú nútené pracovať a sú obeťami kapitalistického vykorisťovania.
Veľkou celoštátnou udalosťou bola Spartakiáda, ktorá sa v Humennom konala 7. júna 1980 a zúčastnilo sa jej 5636 cvičencov a medzi nimi aj množstvo našich žiakov. Ich výkony sledovalo 20 tisíc divákov.
Po „nežnej" revolúcii sa riaditeľom školy sa stal Michal Bičko a od 22.1.1990 viedol školu so zástupcami Zlaticou Kužmíkovou a Jozefom Sivákom. Učiteľka školy Mária Škarupová odišla do funkcie zástupkyne riaditeľa Školskej správy v Humennom.
Žiaci a učitelia školy aj pomáhali, keď dobrovoľne prispeli sumou 4340 Sk, Nadácii Renátka založenej na záchranu života dvojročného dievčatka z Prešova.
V roku 2004 Mgr. M. Bičko odišiel do dôchodku a jeho funkciu zastúpila RNDr. Anna Kissová. Jej zástupcami boli Mgr. Mária Tokošová a Mgr. Mikuláš Babej.
Roku 2008 sa Mgr. Mária Ročkaiová stala zástupkyňou riaditeľky pre druhý stupeň.
V súčasnosti sa škola zapája aj do zahraničných projektov, založených najmä na spoluprácu medzi žiakmi ako napríklad Projekt Comenius. Je to projekt medzi siedmimi európskymi krajinami: ( Španielsko, Portugalsko, Turecko, Bulharsko, Taliansko, Lotyšsko a Slovensko). Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží, v ktorých hlavnými cenami sú výmenné týždenné pobyty v týchto krajinách.
Škola je zapojená aj do projektu Moderne a zaujímavo, prostredníctvom ktorého učitelia a žiaci využívajú pri vzdelávaní moderné technológie a nové učebné pomôcky.
Na škole s pedagogickým zborom a vedením školy spolupracuje aj žiacky parlament zostavený zo žiakov školy. Organizujú rôzne akcie a podujatia pre žiakov školy ako Kudlovský ples, Ušiačik, Hallowenska noc, Valentín,...
Tradične pred Vianocami na škole prebieha Deň otvorených dverí pre žiakov, rodičov aj širokú verejnosť pod názvom Kudlovský jarmok.
Žiaci školy sa pod vedením vyučujúcich zapájajú do rôznych súťaží a predmetových olympiád v okresných a v krajských kolách, kde získavajú pekné umiestnenia.
Momentálne naša škola ppo 35 rokoch fungovania prechádza kompletnou rekonštrukciou interiéru a exteriéru.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Výsledky pátrania na http://zaostrinakudl.blogspot.com/

Galéria zaslaných fotografií:

obr10_vystavba_1976 obr13_prhovor obr14_heslo obr15_iaci obr16_zaciatok_roka obr17_iskry_v_triede obr18_pred_skolou obr19_maje obr1_1908 obr20_budova obr21_prvaci obr22_zapis_prvakov obr23_triedy obr24_kolektv_uiteov obr25__kolektv_uiteov obr26_kolektiv_uitelov obr27_rekonstrukcia obr28_Telocvicna obr2_1908 obr3 obr4_1982 obr5_ndvorie obr6_1982 obr7_ziaci obr8_ziaci2 obr9_Adamov