výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

archív - krátkodobé výstavy

 

športovci v školských laviciach

Výstava predstavila známych aj menej známych slovenských športovcov z hľadiska ich vzťahu ku škole. Mnohí z nich svoje prvé úspechy dosiahli práve v období, keď každodenne zasadali do školských lavíc. Ako si na školu spomínajú? Ako zvládali skĺbiť školské povinnosti so športovou prípravou? Čo im škola dala alebo vzala? To sú otázky, na ktoré sme hľadali odpovede v rozhovoroch s nimi. Vybrali sme ľudí niekoľkých generácií, ktorí sa venovali rôznym športom. V ich odpovediach sa odzrkadľuje aj charakter doby, v ktorej chodili do školy.

Oslovili sme Matildu Schrojfovú, Jozefa Golonku, Vladimíra Hopku, Máriu Mračnovú, Katarínu Ráczovú, Michala Arpáša, Stanislava Kropiláka, Miloša Mečířa, Richarda Kapuša, Martinu Moravcovú, Dominika Hrbatého, Petra a Pavla Hochschornerovcov a Veroniku Feriancovú.

Autori výstavy: PhDr. Vladimír Michalička CSc., Mgr. Martina Kočí, PhDr. Daniela Vaněková, Mgr. Eva Zacharová
Grafický návrh: Michal Medveď

Výstava bola inštalovaná v týchto mestách: Bratislava (Múzeum školstva a pedagogiky, 31.5. – 30.6.2005); Detva (Podpolianske múzeum, 22.3. – 20.4.2006); Revúca (Prvé slovenské gymnázium, 25.4. – 31.5.2006); Zvolen (Lesnícke a drevárske múzeum, 6.6. – 30.6.2006); Kremnica (Múzeum telesnej kultúry, 6.12.2006 – 2.2.2007); Prešov (Krajské múzeum, 12.2. – 27.4. 2007); Nitra (Mestské kultúrne stredisko, 9.2 – 14.3.2010); Brezno (Horehronské múzeum, 14.5. - 30.6.2012); Malacky (Miestne kultúrne centrum, 23.8. - 16.10.2012); Prešov (Krajské múzeum, 3.4. - 31.5.2013).

p1010002 p1010004 p1010005 p1010006 p1010007 p1010008 p1010010 p1010011 p1010013 p1010014

speváci v školských laviciach

Výstava predstavila slovenských populárnych spevákov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Škola a učitelia zohrávajú dôležitú úlohu v živote každého človeka. Často majú vplyv aj na budúcu profesiu svojich žiakov. Môžu ich podporiť, alebo naopak aj odradiť od smeru, ktorý si vybrali. Našou snahou bolo zistiť, ako to bolo v prípade ľudí, ktorí sa živia spevom a hudbou.

Spoluprácu na tomto projekte prijali Ivo Heller, Jana Kociánová, súrodenci Hečkovci, Pavol Hammel, Laco Lučenič, Beáta Dubasová, bratia Táslerovci, Peter Cmorik, Katka Koščová a Tomáš Bezdeda. Jadro výstavy tvorili ich spomienky na školské časy, učiteľov, obľúbené a neobľúbené predmety, doplnené vysvedčeniami, žiackymi knižkami a školskými fotografiami. Keďže sme vybrali spevákov niekoľkých generácií, v ich odpovediach sa odzrkadľoval aj charakter doby, v ktorej chodili do školy.

Autori výstavy: PhDr. Vladimír Michalička CSc., Mgr. Martina Kočí, PhDr. Daniela Vaněková, Mgr. Eva Zacharová
Grafický návrh a realizácia výstavy: Ing. arch. Zuzana Vaněková

Výstava bola inštalovaná v týchto mestách: Bratislava (Múzeum školstva a pedagogiky, 19.5. – 31.8.2007); Ružomberok (Liptovské múzeum, 8.10. – 31.12.2007); Zvolen (Lesnícke a drevárske múzeum, 14.5. – 30.9.2008); Veľký Krtíš (Mestské kultúrne stredisko, 12.10. - 6.11.2009); Nitra (Mestské kultúrne stredisko, 21.3. – 18.4.2010); Krupina (Múzeum Andreja Sládkoviča, 14.1. – 4.3.2011); Detva (Podpolianske múzeum, 1.3. - 30.4.2012); Brezno (Horehronské múzeum, 15.5. - 30.6.2012); Malacky (Miestne kultúrne centrum, 23.8. - 16.10.2012); Černík-Moyzesovo (Základná škola, 11.3. - 27.3.2013); Galanta (Vlastivedné múzeum, 6.5. - 16.9.2013); Trebišov (Zemplínska knižnica, 1.-20.2. 2014); Michalovce (Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, 1. -31.5. 2014); Piešťany (Mestská knižnica, 1. - 30.9. 2014); Senec (Mestská knižnica, 1. - 30.10. 2014); Prievidza (Hornonitrianska knižnica, 1.11. - 30.12. 2014).

p1010025 p1010026 p1010027 p1010028 p1010029

herci v školských laviciach

Herci – boli a stále sú miláčikmi múz a majú tisícky obdivovateľov. Ich tváre poznáme z divadelných dosiek, z filmového plátna, z televíznej obrazovky, ich hlasy znejú v dabovaných filmoch... Čo je však menej známe, je ich cesta za touto profesiou. Výstava Herci v školských laviciach predstavila popredných hercov Slovenského národného divadla - od tých skôr narodených až po najmladšiu hereckú generáciu – z menej známej stránky: z rokov ich vlastného školovania, štúdia, prípadne z vlastnej učiteľskej práce. Podobne ako my všetci, i oni museli prejsť školskými lavicami, zažívali svoje žiacke a študentské strasti a radosti, zo školskej tried viedli ich kroky nakoniec k umeleckému majstrovstvu, hereckej profesii. Prostredníctvom výstavných panelov vypovedali o svojich žiackych a školských rokoch, spomínali na svojich učiteľov, zamýšľali sa nad tým, čo im škola dala do vienka ako ľuďom i ako umelcom...

Zaspomínali si Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová, Štefan Kvietik, Soňa Valentová, Dušan Jamrich, Štefan Bučko, Maroš Kramár, Jozef Vajda, Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný, Táňa Pauhofová.

Autori výstavy: PhDr. Vladimír Michalička CSc., PhDr. Daniela Vaněková, Mgr. Eva Zacharová
Grafický návrh a realizácia výstavy: Ing. arch. Zuzana Vaněková

Výstava bola inštalovaná v týchto mestách: Bratislava (Múzeum školstva a pedagogiky, 16.5. – 30.6. 2009); Martin (Slovenské národné literárne múzeum, 28.1. – 27.2. 2010); Malacky (Miestne kultúrne centrum, 23.8. - 16.10.2012); Prešov (Krajské múzeum, 3.4. - 31.5. 2013); Krupina (Múzeum A. Sládkoviča, 12.8. - 3.12. 2013); Trebišov (Zemplínska knižnica, 1. - 28.2. 2014); Michlovce (Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, 1.3. - 31.5. 2014); Senec (Mestská knižnica, 1. - 30.9. 2014); Prievidza (Hornonitrianska knižnica, 1.2. - 31.3. 2015); Bratislava (SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, 5.7. - 30.10. 2015); Bratislava (Paneurópska vysoká škola práva, Fakulta masmédií, Galéria Karola Kállaya, 3.2. - 31.3. 2016); Bohunice (Múzeum regiónu Bielych Karpát v Bohuniciach, 24. 3. - 22. 5. 2017); Žilina (Krajská knižnica, 1. 9. - 30. 9. 2017);

p1140001 p1140002 p1140023 p1140024 p1140025 p1140027 p1140030 p1140034 p1140035

spisovatelia v školských laviciach

Výstava predstavuje známych slovenských spisovateľov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Mnohí sú už maturitnými otázkami...mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali. Spisovatelia Tomáš Janovic, Ladislav Ballek, Etela Farkašová, Oľga Feldeková, Jozef Banáš, Daniela Kapitáňová, Daniel Hevier, Gustáv Murín, Pavol Rankov, Eva Borušovičová, Petra Nagyová-Džerengová a Michal Hvorecký prijali pozvanie k rozhovoru na tému školy - ako si spomínajú na obľúbených i menej obľúbených učiteľov, predmety, známky, lásky, spolužiakov, rozhodovania kam po základnej a strednej, na smelé či nesmelé začiatky, než sa stali skutočnými majstrami slova. Zaspomínali si s nami a my Vám ich pútavé výpovede spolu so školskými dokumentmi ponúkame prostredníctvom výstavy. Dozviete sa, ako oni - spisovatelia rôznych generácií - vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky i ako tieto ovplyvnili a určili ich ďalšie smerovanie v živote. Určite stojí za to pristaviť sa pri každom z nich, možno v ich výpovediach nájdete aj niečo z vlastných školských spomienok.

Autori výstavy: Mgr. Martina Kočí, PhDr. Vladimír Michalička CSc., PhDr. Daniela Vaněková
Grafický návrh a realizácia výstavy: Ing. arch. Zuzana Vaněková

Výstava bola inštalovaná v týchto mestách: Bratislava (Múzeum školstva a pedagogiky, 19.5. – 30.6.2012); Bratislava (Miestna knižnica Petržalka, 27.10. – 15.11. 2012); Martin (Turčianska knižnica, 5.2. - 27.2.2013); Žilina (Krajská knižnica, 5.3. - 28.3.2013); Bratislava (Mestská knižnica, 3.4. - 30.4.2013); Košice (Knižnica pre mládež mesta, 2.5. - 28.5. 2013); Senica (Záhorská knižnica, 1.6. - 20.6.2013); Zvolen (Lesnícke a drevárske múzeum, 21.6. - 21.8.2013); Trebišov (Zemplínska knižnica, 2.9. - 30.9.2013); Michalovce (Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, 1.10. - 31.10.2013); Bratislava (Slovenská pedagogická knižnica, 4.11. - 2.1.2014); Senec (Mestská knižnica, 8.1. - 31.3.2014); Prievidza (Hornonitrianska knižnica, 1.4. - 30.5.2014); Revúca (Turisticko-informačné centrum, jún - júl 2014); Piešťany (Mestská knižnica, 1. - 30.9. 2014); Krupina (Múzeum Andreja Sládkoviča, 15.1. - 30.4. 2015); Ružomberok (Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity, 1.9. - 30.10. 2015); Svidník (Podduklianska knižnica, 1. - 31.3. 2017); Komárno (Knižnica Józsefa Szinnyeho, 3. 4. - 28. 4. 2017); Banská Bystrica (Štátna vedecká knižnica, 10. 5. - 31.7. 2017); Bardejov (Okresná knižnica Dávida Gutgesela, 1. 9. - 30. 9. 2017);

p1230481 p1230482 p1230488 p1230493 p1230500

filmoví režiséri v školských laviciach

Viete, kto režíroval známe, ale i tie menej známe slovenské filmy, ktoré ste určite mali možnosť vidieť v kinách alebo na televíznych obrazovkách? Odpoveď návštevníci mohli nájsť v ponúkanej výstave. Sedemnásti režiséri prijali pozvanie a osobne zaspomínali na svoju školu, obľúbených i menej obľúbených učiteľov, spolužiakov, predmety, známky, rozhodovania kam po základnej a strednej škole. Zaspomínali si, ako ich ľudsky a profesijne sformovala vysoká škola, teda tá, ktorú si už vybrali oni sami. Ide o zaujímavé a pútavé rozprávania - každé z nich originálne pre svoju dobu, školské a rodinné zázemie, vlastné osobnostné predpoklady - sú plné bežných i zaujímavých situácií, pádov, túžob, náhod i cielených rozhodnutí. Šťastím pre slovenskú kultúru, že boli nakoniec späté s filmom a filmovým umením. Na svoje školské roky si zaspomínali Martin Ťapák, Eduard Grečner, Juraj Jakubisko, Eva Štefankovičová, Zoroslav Záhon, Juraj Lihosit, Dušan Trančík, Vlado Balco, Dušan Rapoš, Juraj Nvota, Yvonne Vávrová, Pavol Gejdoš, Martin Šulík, Mariana Čengel Solčanská, Jonáš Karásek, Juraj Lehotský, Jakub Kroner.

Výstava bola zároveň aj spomienkou na klasika slovenskej filmovej réžie Vladimíra Bahnu (1914 – 1977), ktorého storočnicu si v tomto roku pripomína slovenská filmová verejnosť. Rovnako sa naše múzeum prihlásilo ku kampani „Príbeh predmetu“, ktorú vypísal Zväz múzeí Slovenska pri príležitosti 100. výročia začatia prvej svetovej vojny. Predmetom sa stal rodný list Vladimíra Bahnu, ktorý sa narodil tri dni pred 1. svetovou vojnou.

Autori výstavy: Mgr. Michaela Gallusová, PhDr. Vladimír Michalička CSc., PhDr. Daniela Vaněková, Mgr. Eva Zacharová
Grafický návrh a realizácia výstavy: Ing. arch. Zuzana Vaněková

Výstava bola inštalovaná v týchto mestách: Bratislava (Múzeum školstva a pedagogiky, 31.3. – 26.6.2014); Piešťany (Mestská knižnica, 1. - 30.9. 2014); Bratislava (Filmová a televízna fakulta VŠMU, 1. - 30.10. 2014); Senec (Mestská knižnica, 1.11. - 30.12. 2014); Zvolen (Lesnícke a drevárkske múzeum, 15.1. - 30.4. 2015); Bratislava (SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, 5.7. - 30.8. 2015); Bratislava (Paneurópska vysoká škola práva, Fakulta masmédií, 18.9. 2015 - 31.1. 2016); Poprad (Podtatranská knižnica, 3. 4. - 2. 5. 2017); Stará Ľubovňa (Ľubovnianska knižnica, 15. 5. - 15. 6. 2017); 

01 02 03 04 05 06 07 P1270413 P1270416 Plagt

športovci v školských laviciach

Škola - každý z nás do nej chodil. Niekto má na ňu dobré spomienky, iný by na toto obdobie svojho života radšej zabudol. Všetci sme mali v škole telesnú výchovu, ale nie každy v nej vynikal. Boli takí, ktorí áno a svoje športové úspechy dosiahli práve v období, keď každodenne zasadali do školských lavíc. Ako si na svoju školu spomínajú? Ako zvládali skĺbiť školské povinnosti so športovou prípravou? Čo im škola dala alebo vzala? To sú otázky, na ktoré sme hľadali odpovede v rozhovoroch s nimi. Vybrali sme vrcholových športovcov niekoľkých generácií, z rôznych druhov športu. V ich zaujímavých odpovediach sa odzrkadľuje aj charakter doby, v ktorej chodili do školy a športovali.

Oslovili sme Matildu Schrojfovú, Jozefa Golonku, Vladimíra Hopku, Máriu Mračnovú, Katarínu Ráczovú, Stanislava Kropiláka, Miloša Mečířa, Richarda Kapuša, Martinu Moravcovú, Dominika Hrbatého, Petra a Pavla Hochschornerovcov, Veroniku Strapekovú a najnovšie i Mateja Tótha.

Výstavný projekt vznikol v roku 2005, ako snaha sprístupniť verejnosti popri odborných i popularizačné témy, a to vo forme spomienok výnimočných ľudí na ich školský život. Úspešnosť celého projektu potvrdilo už 10. výročie trvania, preto sme sa rozhodli v súvislosti s olympijskými hrami v Rio de Janeiro oživiť tému výpovede športovcov, revitalizovať ju a vyspovedať ešte stále aktívne pôsobiaceho športovca, atléta Mateja Tótha. 

Autori výstavy: PhDr. Vladimír Michalička CSc., Mgr. Martina Kočí, PhDr. Daniela Vaněková, Mgr. Eva Zacharová
Grafický návrh a realizácia výstavy: Ing. arch. Zuzana Vaněková

Výstava bola inštalovaná v týchto mestách: Bratislava (Múzeum školstva a pedagogiky, 1.8. - 11.11. 2016); Bratislava (Miestna knižnica Petržalka, pobočka Prokofievova, 14.11. 2016 - 12.1. 2017); Trebišov (Zemplínska knižnica, 16.1. - 17.2. 2017); Krupina (Múzeum Andreja Sládkoviča, 1. 3. - 30. 4. 2017); Svidník (Podduklianska knižnica, 1. 5. - 31. 5. 2017);

dsc_0392 dsc_0394 dsc_0396 dsc_0397 dsc_0399 dsc_0402 dsc_0403 dsc_0406 dsc_0407 dsc_0411

 

end faq