výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Podhoranci

Zaostri na školu!

Názov tímu: Podhoranci 

Škola: ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou 154    

Meno pedagóga: PhDr. Eulália Pomikalová

Zloženie tímu: Martina Fidriková, Denis Filin, Ema Laššová, Tomáš Galko, Dominika Buchelová, Daniel Kadlec, Matúš Kolárik, Monika Kováčová, Jakub Mozol, Lukáš Pajtinka, Martin Recký, Jana Sýkorová, Monika Poláková, Peter Vedej   

Škola na ktorú zaostrili: Desaťročná stredná obecná škola v Slatine nad Bebravou

Desaron_stredn_obecn_kola_1                                                                        

Škola na ktorú zaostrili: Evanjelická základná škola v Slatine nad Bebravou

Evanjelick_zkladn_kola_1                                                                        

Škola na ktorú zaostrili: Osemeročná stredná škola v Slatine nad Bebravou

Osemron_stredn_kola_1                                                                        

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Slatine nad Bebravou

Zkladn_kola_1                                                                        

Stručná história školy:

1. Prvá písomná zmienka o škole v Slatine nad Bebravou je z roku 1663, keď bola Turkami spustošená aj slatinská dolina.
Najväčšia nádej na zriadenie školy v Slatine nad Bebravou bola v roku 1937. Plat kantora znamenal 40 zlatých ročne.
Na fotografiách č.1, 2 a 3 je Evanjelická základná škola v Slatine nad Bebravou, neskôr to bola škôlka – dnes Stredisko evanjelickej diakony.
26.november 1940 – škola aktívna - 24.február 1942 – škola zrušená a premenovaná na Evanjelický zborový dom
2. Na fotografiách č.4 a 5 je katolícka – 8 ročná stredná škola v Slatine nad Bebr., v súčasnosti táto budova už neexistuje, na jej mieste stojí súkromný dom. Rímsko – katolícka škola bola aktívna v rokoch 1941 / 1942
3. Na fotografiách č.6, 7, 8 a 9 je 10.ročná Stredná obecná škola v Slatine nad Bebravou, dnes je v tejto budove poštový úrad a obecná knižnica.
4. Na fotografii č.10 je Základná škola v Slatine nad Bebr., posledná predchodkyňa súčasnej ZŠ s MŠ , neskôr v nej sídlil Notariát, potom lekári a neskôr Firma Contek, ktorá zamestnávala miestnych obyvateľov a vyrábala pracovné pomôcky /pracovná obuv, rukavice a pod., v súčasnosti budova chátra
5. V Slatinke nad Bebravou bola škola po prvý krát zriadená v roku 1910. V tých rokoch bola dochádzka žiakov zo Slatiny v zimnom období veľmi obtiažna. V mraze a v snehu chodili žiaci asi 2 km pešo. V súčasnosti je táto budova prázdna a nefunkčná.
6. Základná škola v Slatine nad Bebravou – fotorafie č.13 a 14 - súčasné fotografie, postavená v septembri 1963 na mieste, ktoré nebolo zastavané.

Výsledky pátrania vo formáte PDF.

Galéria zaslaných fotografií:

Desaron_stredn_obecn_kola Evanjelick_zkladn_kola Osemron_stredn_kola Zkladn_kola foto1 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9