výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Urmínski pátrači

Zaostri na školu!

Názov tímu: Urmínski pátrači

Škola: ZŠ Školská ul. 875/8, Mojmírovce                                                       

Meno pedagóga: Mgr. Gertrúda Štrámová

Zloženie tímu: Kristína Dúbravská, Mikuláš Sloboda , Matej Gróf, Šimon Štráma

Škola na ktorú zaostrili: Rímsko-katolícka ľudová škola chlapčenská v Urmíne (Mojmírovciach)

Mojmirovce02_1                                                                        

Stručná história školy:

Škola v Urmíne bola najskôr umiestnená v budove rehole školských bratov (fotografia č. 1), neskôr spomína Adalbert Zinger, učiteľ z rehole Bratia kresťanských škôl, v roku 1875 existenciu novej 5-triednej školskej rímsko-katolíckej ľudovej školy chlapčenskej (fotografia č. 2). V škole učili cirkevní učitelia – školskí bratia.

Galéria zaslaných fotografií:

Mojmirovce01 Mojmirovce02