výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Športáci

Zaostri na školu!

Názov tímu: Športáci 

Škola:ZŠ, Ul. Sv. Michala 42, Levice                    

Meno pedagóga: Mgr. Lucia Lieskovská

Zloženie tímu: Roman Trnavzský, Róbert Dianovský, Tóth Adam, Tóth Adam (Santovka), Matúš Kollár

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola v Leviciach

kronika22_1                                                                        

Stručná história školy:

Nová budova školy bola postavená a otvorená pre deti v roku 1977. Škola sa do dnešného dňa nachádza na Ulici sv. Michala 42 v Leviciach.

Galéria zaslaných fotografií:

kronika22 kronika222 kronika33 kronika333