výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy > Kamzíci a kamzíčky

Zaostri na školu!

Názov tímu: Kamzíci a kamzíčky tim_1

Škola: ZŠ Nižná Brána 8, Kežmarok                     

Meno pedagóga: Mgr. Marek Červenka

Zloženie tímu: Šilon Ján, Starinský Roman, Maniak Samuel, Krompaščíková Janka, Šmihulová Lucia, Brandt Adrián

Škola na ktorú zaostrili: Základná škola Nižná brána v Kežmarku

Kezmarok-ZS-spoj_1                                                                        

Stručná história školy:

História našej základnej školy sa začala písať dňa 19.októbra 1976, kedy bol položený základný kameň na výstavbu novej školskej budovy pre 22 tried na ulici Nižná brána a na základe tejto udalosti bol spísaný aj Pamätný list v ktorom stojí, že generálnym investorom bol Okresný národný výbor v Poprade, celková investícia bola 23 665 000 Kčs, dodávateľom boli Pozemné stavby Poprad a kvôli tejto stavbe bolo potrebná asanácia 17 rodinných domov a hospodárskych budov. Výstavba bola neskôr prerušená pre nedostatok financií, našťastie v roku 1983 sa opäť pokračovalo vo výstavbe. Dňa 31.augusta 1984 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školy za prítomnosti zástupcov okresu, mesta, podnikov a škôl v Kežmarku a zástupcov družobnej školy v Lanškroune.
Nový školský rok 1984/1985 sme teda začali v novej budove. V novembri 1984 začala školská jedáleň s pravidelným varením obedov, v januári bola dokončená učebňa chémie a fyziky a v apríli cvičná kuchynka. Bol zriadený školský pozemok, uskutočnila sa výsadba okrasných stromov a kríkov, do činnosti bol uvedený celý športový areál.
Naša škola bola od jej otvorenia pripravovaná na podmienky vyhovujúce výchove športujúcej mládeže, čo sa časom ukázalo ako smerodajné zameranie. Od roku ´84 škola pripravuje mladých talentovaných športovcov, ktorí v seniorskom veku reprezentovali našu krajinu v rôznych športoch dokonca aj na nejednej olympiáde. Toto meno základnej škole ostalo dodnes a obhajuje ju každým rokom.
 1.júna 1987 sa uskutočnil 1. ročník mestskej súťaže v ľahkej atletike školských družstiev „O pohár primátora“ (v súčasnosti prebieha už XXVI. ročník)
1.septembra 1992 bola otvorená trieda s rozšírením vyučovaním nemeckého jazyka
1. septembra 1994 vzniklo športové stredisko zamerané na ľadový hokej
1. septembra 1995 vznikla „Tancujúca trieda,“ ktorá bola obsahom zameraná na výchovu mladých folkloristov v FS Maguráčik
1.septembra 1996 bola otvorená športová hokejová trieda v spolupráci s HK 31 SETRA Kežmarok. 1.septembra 1998 bola otvorená športová trieda so zameraním na futbal chlapcov a volejbal dievčat v spolupráci s FK TJ Jednota a VK TJ Oktan.
Od 1.septembra 2002 sa športové triedy neotvárali, no vzniklo školské športové stredisko – volejbal dievčat.
1.septembra 2003 vzniklo školské športové stredisko – futbal chlapcov.
Od týchto čias našu školu postihli mnohé neúspechy, no napriek tomu stále škola pripravuje ďalších mládežníckych reprezentantov. Ako katastrofy, ktoré školu postihli spomeniem zatvorenie hokejového štadióna v dôsledku zrušenia defolympiády v kauze s pred roka (dôvod zrušenia hokejových tried), záplava školy, ktorá totálne zničila atletický areál a multifunkčné ihrisko pri základnej škole a školu samotnú. Od tohto roku bohužiaľ škola neotvorila ani jednu športovú triedu. Napriek týmto udalostiam škola úzko spolupracuje s mestským atletickým klubom, futbalovým klubom (trénovanie mládeže v prípravnom veku), volejbalovým klubom. 

Galéria zaslaných fotografií:

1a 1b 1c 1d A B C D areal_1 areal_2 atrium_nove betonove_ihrisko betonove_ihrisko_nove hlavny_vchod odovzdavanie_cien skok_do_dialky skok_do_vysky telocvicna_nova zaplava zaplava1