výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

súťaž pre školy > súťažné tímy

Zaostri na školu!

Súťažné tímy:

I.A SZŠ Skalica, Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
6.trieda, ZŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou
AB team - pátrači, ZŠ Školská 14, Bošany
Áčkari z Tribečskej, ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany
Bádatelia, ZŠ Odorín
Budúca generácia, ZŠ s vzučovacím jazykom maďarským Krásnohorská Dlhá Lúka
Detvanci,Spojená škola, Štúrova 848, Detva
Druhá B, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa
Ekonómky spod hradu, Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Fero Priemyslovák, SPŠ Martin, Novomeského 5/24, Martin
Gaštankovia, ZŠ s MŠ Odborárska 2, Bratislava
Grafici, Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11, Bardejov

Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne Kremnica
,  Kremnica
GYM-RV, Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava
Hľadači minulosti školy, ZŠ s MŠ Zádubnie 196, Žilina
IMPULZ, Stredná zdravotnícka škola, Nám. 1. mája 1, Rožňava
Kamzíci a kamzíčky, ZŠ Nižná Brána, Kežmarok
Kľačanček, ZŠ s MŠ Kľačany
Kočky-Čočky, ZŠ s MŠ Župkov
Kultúrnohistorický krúžok, Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
Lúč, ZŠ s MŠ Lučivná
Ľubietovskí masarykovci, ZŠ s MŠ T.G.Masaryka, Ľubietová
Malí historici, ZŠ Hviezdoslavova 822/8, Trstená
Marcelko, ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava
Mladí reportéri, ZŠ J. Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
MTMudroňka, ZŠ Mudroňa, P. Mudroňa 3, Martin
Nesvady's History, ZŠ Komenského 21, Nesvady
New York, Špeciálna ZŠ, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom
Nezbednice, ZŠ SNP Horná Ždaňa
Nitrianske kniežatá, ZŠ Benkova 34, Nitra
Number One, ZŠ Spišský Hrušov
Osmačky, ZŠ Lúčky
Palešáčky-pátračky, ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie
Pátrači, ZŠ s MŠ Liesek
Pátrači, ZŠ Mojzesovo-Černík
Pátrači, ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka, Očová
Pátrači-Kudlovčatá, ZŠ Kudlovská 11, Humenné
Pátrači-malkáči, ZŠ Školská 14, Bošany
Pátrači-sliediči, ZŠ Ľutina
Pátrači minulosti, Spojená škola, Ul. Oslobodenia č. 165, Belá
Pátrači minulosti, ZŠ Grófske nádvorie 209/2, Fintice
Podhoranci, ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou
Poipeľská skupina, ZŠ Veľká nad Ipľom
Primaškolák, Súkromná ZŠ, Námestie slobody 100, Sabinov
Prusčo, SOŠ Pruské
Ružičkovci, Špeciálna základná škola, Štúrova 573, Šaštín-Stráže
SabKo, CZŠ sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, Sabinov
Sloníkovia, ZŠ Trebišovská 10, Košice
SOSAKE, SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
Spišiaci, SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Spojskola, Spojená škola internátna, Sama Chalupku 315/16, Kremnica
Spojená škola Martin, SŠ, Červenej armády 25, Martin
SPŠ elektrotechnická, SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
SPŠ stavebná Žilina, SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
SSOŠ SEZ Krompachy, Súkromná SOŠ SEZ, Maurerova 55, Krompachy
Svište, ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice
Športáci, ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice
Tižinskí pátrači, ZŠ Dolná Tižina
Traja pátrači, Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné
Tůmov tím, Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica
Urmínski pátrači, ZŠ Školská u. 875/8, Mojmírovce
Vtáčkovčatá, ZŠ Vtáčkovce
ZŠ Kremnica, ZŠ ul. P. Križku 392/8, Kremnica
ZŠ Nemšová, ZŠ Janka Palu 2, Nemšová
ZŠ Nováčany, ZŠ Nováčany
ZŠ Polomka, ZŠ Komenského 34, Polomka
Žofkári, CZŠ Žofie Bosniakovej, Námestie hrdinov 6, Šurany